Геоикономика и геополитика. Лекционен курс

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-1-2014
  •  553

ПРОДАДЕНА

Автор:Соня Докова
Издателство:Тракия-М
Страници:272
Корици:Меки
Година:2007
Броя:1
ISBN:9789548401623 Тегло (гр.): 310 Формат: 145 / 210 Състояние: Отлично
С настоящото издание искам да поднеса моите извинения, че изготвянето на настоящия лекционен курс "Геоикономика и геополитика" се забави във времето поради няколко причини. На първо място съчетанието на геоикономиката и геополитиката изисква в по-голяма степен и интердисциплинарен подход и затова е необходимо да направя уточение, че най-вероятно курсът има своите пропуски и недостатъци. На второ място от дългогодишната ми преподавателска дейност по регионална икономика, геодемография, Геоикономика и социално-икономическа география се очертаха различни тенденции и парадигми, които ме караха да не бързам със систематизирането на лекционния курс най-малко поради тяхната дискусионност. На трето място, но не на последно динамичното световно развитие в това число и на науката много налага своевременно и бързо улавяне на световните научни тенденции и постулати, а в настоящото състояние на българската наука това не е съвсем по силите на един учен. Затова лекционният курс по Геоикономика и геополитика има и за задача да предостави важни и основни знания на студентите по международни отношения, европеистика, Политология, журналистика и масмедии, публична администрация и други в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) по проблемите на геоикономиката и геополитиката. В лекциония курс са застъпени само определени аспекти на геоикономическата и геополитическата парадигма поради характера и Всеобхватността на дисциплините и най-вече поради динамиката на геополитическите реалности и промени в глобален и регионален план. Считам, че е важно и необходимо студентите да познават онези процеси, които провокират и определят световното развитие, същевременно чрез курса да получат знания, които да разширяват кръгозора им на мислене и да дават познания по основните тенденции на глобално, национално и регионално развитие на държавите и обществата в тях. Още повече че курсът по Геоикономика и геополитика провокира определени тенденци, принципи и парадигми, които имат и своя дискусионен характер, но само така могат да бъдат основа при разкриването на проблемните аспекти на научното направление и съвременните международни дела и отношения, и най-вече в геоикономиката и геополитиката. Същевременно искам да изкажа благодарност към колегите проф. д-р Христо Каракашев, на отишлия си преждевременно от този свят проф. д-р Митко Генешки, на проф. д-р Емил Лозанов и доц. д-р Людмил Георгиев за подкрепата и оказаното ми от тях доверие в моя научен път. За систематизирането на настоящия лекционен курс неоценима помощ и подкрепа ми беше оказана и от моя асистент д-р Камен Петров, особено при подготовката на лекциите свързани с тенденциите за развитие на регионалната политика и инфрастуктурните коридори, пространствено развитие и планиране проблемите на регионите и регионализма в Европа, изясняването на проблемите на регионалната структурна политика на Европейския съюз и геополитическите предизвикателства в съвременния свят, както и разглеждането на някои теоретични аспекти на геоикономиката и геополитика.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.