Фотографска техника

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-5-2020
  •  10

Автор:Евсей А. Йофис
Издателство:Техника
Страници:370
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Фотографска техника - Е. А. Йофис

СЪДЪРЖАНИE
Предговор............................ з
Глава I

Обект на фотографиране....................... 5

Осветление на обекта на фотографиране...............1Q-

Глава II

Оптическо изображение.......................21

Фотоапарат............................21

Глава III

Фотографско изображение......................61

Светлочувствителни материали....................61

Техника на фзтографирането.....................87"

Скрито фотографско изображение...................114

Видимо фотографско изображение..................121

Коригиране на фотографското изображение..............15$

Фотолаборатория..........................159‘

Назърненост на фотоизображението..................169-

Глава IV

Негативно изображение.......................176

Негативни светлочувствителни материали..............  175

Техника на обработване на светлочувствителните материали. : . . . . 185

Разтвори и режими за обработване на черно-бели негативни материали 194

Разтвори и режими за обработване на цветен фотофилм — съветско производство (с маски в слоевете)....................222

Разтвори и режими за обработване на цветен фотофилм на фирмата ОРВО тип NC-16.........................22$

Разтвори и режими за обработване на цветен фотофилм на фирмата ОРВО тип NC-19 MASK..........................224

Глава V

Позитивно изображение....................... 225

Позитивни светлочувствителни материали...............226

Апаратура за копиране.......................247

Копиране на позитива...............  255

Техника на обработка на позитивните светлочувствителни материали 279 

Разтвори и режими за обработка на черно-бели фотоматериали.....283

Разтвори и режими за обработване на цветна фотохартия — съветско производство    300

Разтвори и режими за обработване на цветни фотохартии на фирмата ФОМА . .    303

Разтвори и режими за обработване на цветна фотохартия на фирмата ФОРТЕ .  ...........................307

Разтври и режими за обработване на цветна фотохартия на фирмата ФОТОН.............................309

Разтвори и режими за обработване на цветен позитивен фотокинофилм на фирмата ОРВО ........................310*

Дообработване на позитивите върху фотохартия............312*

Специални методи за изоаботване на снимки.  ....... . 322

Глава VI

Обратимо изображение ..................  323

Обратими фотоматериали  .....................323

Експониране на обратимите фотоматериали...............332

Фотографска обработка на обратимите фотоматериали.........336

Изработване на копия.......................360

Диапрожекция.........................366


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.
1-Фотографска-техника
Категория › Хоби

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.