Ходене по мъките. Книга 1: Сестри

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-5-2020
  •  70

Автор:Алексей Толстой
Издателство:Партиздат
Страници:310
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Ходене по мъките. Книга 1 Сестри

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ -ХУДОЖНИК НА РЕВОЛЮЦИЯТА
Алексей Толстой е един от най-видните представители на еъ-ветската литература, един от най-талантливите майстори на социалистическия реализъм. Наследник на реалистичните и хуманистичните традиции на руската класическа литература, Алексей Толстой, започнал творческия си път преди революцията, разгръща богато своя необикновен дар на художник след революцията, през 30-те и 40-те години.

Творческият път на Толстой е ярък пример за огромната роля на революцията в творческата съдба на художника, доказва необходимата за таланта връзка с живота на народа и съдбата на родината. Той пише: „Истинска свобода на творчеството, широта на тематиката, необхватимо в един човешки живот богатство на теми аз познах едва сега, кога го овладявам марксисткото разбиране за историята, когато великото учение, минало през опита на Октомврийската революция, ми дава целеустременсст и метод при четене * кишата на живота.“

Необикновеният талант и дълбокото познаване па марксическата философия на историята го правят ярък летописец на една велика преломна епоха в Историята на Русия — Октомврийската революция. Героическата епопея „Ходене по мъките“ е едно от най-значителните епически произведения в съветската литература, посветени на темата Русия и революцията.

Епическият талант на Толстой расте и укрепва заедно с неговото идейно развитие и израстване. Творческата история на трилогията „Ходене но мъките“ е неразривно свързана с пътя на самия Толстой към революцията. Тя е своеобразна негова духовна биогра фия. Искрената изповед на писателя, която се чувствува в неговото произведение, е не по-малко ценна за съвременния читател от правдивото, реалистично изображение на историческите събития и художествените типове.

Той пише своята епопея повече от 20 години (романа „Сестри“ sa-почва през 1919 г., а „Навъсено у гро“ завършва на 22 юми 194 1 г ). .с големи прекъсвания. Съвсем естествено тя носи следите на развитието, на обогатяващите се и променящи се представи на автора за характера на социалистическата революция. „„Ходене по мъките“ — казва сам Толстой — е пътяг на моето осмисляне на живота.“ През есента на 1Ü42 г. писателят редактира окончателно трите книги и им придава „целостнага връзка на единен роман“ по неговите думи.

Алексеи Толстой е родей в ПикОлаевск на ГО. XII. 1982 г. ст. ст. Син на сзмарския помешчик Николай Толстой, Алексей прекарва пялото си детство в дребното лровинииално имение на известния либерал А. А. Бсстрома, за когото марка му, Александра Леочтиевна Тургенева, се омъжва. Той се възпитава в непосредствена близост със селския бит, в благотворна и среда на културно и прогресивно семейство, в което се изповядват идеите на Чернишевски и се четаг произведенията на Некрасов, Толстой и Шчедрин. Неговият мироглед се оформя в революционната атмосфера на Петербург в периода на Първата руска революция от 1905 г., когато Толстой е студент в Технологическия институт. Без да бъде последователен революционер, младият Толстой е настроен демократично. Преживял младежки увлечения в символизма, Толстой спечелва вниманието на читателите и критиката с прозата си: романите „Куцият барин“, „Чудаци“, в които се проявява като продължител на традициите на Гогол и Шчедрин в изобличението на дворянско-помешчи-ческия бит. По времето на Първата световна война Толстой е кореспондент на либералния вестник „Русские ведомости“. В този период творческите му интереси са насочени към проблема за руската интелигенция. Нейната самотност, отчужденост от обществените проблеми и народа, нихилизмът и скепсисът п вълнуват младия автор. Тази тема намира задълбочено художествено решение по-късно в романа „Сестри“.

Посрещнал с възторг Февруарската революция, както редица -хора от неговата среда, Толстой е далеч от разбирането на Октомврийската и напуска Русия. Тази своя погрешна стъпка Толстой изкупва с дълбоки нравствени терзания. Големият патриот на Русия, руският човек до мозъка на костите си живее зад граница, а неговият малък син започва да говори руски с френско произношение. В 1919 г. в Севр (Франция) започва да пише „Сестри“ (тогава под название „Ходене по мъките“). Книгата е била замислена като съвременен роман за неговото поколение и съдбата на неговите съвременници. Но в периода на писането започва да се мени отношението на Толстой към Съветска Русия. Той вижда, че единствено властта на болшевиките защитава бъдещето на руската

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.

1-Ходене-по-мъките-Книга-1-Сестри
Категория › Чужда проза

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.