Златната клонка

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-5-2020
  •  35

Автор:Джеймс Фрейзър
Издателство:Отечествен фронт
Страници:934
Корици:Твърди
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145/215/52 Състояние: Мн. Добро
Златната клонка - Джеймс Фрейзър

ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО
EN BOUGH gic and Religion eorge Frazer 4 Co., Ltd. n, 1923
Книгата на известния английски религиовед и етнолог Джеймс Фрейзър е едно от най-фундаменталните изследвания в религиознанието и етнографията. В нея е събран огромен фактологичен материал, станал изходно начало в изследванията на редица поколения учени и изследователи, които с помощта на сравнително-историческия метод показват връзката на съвременните религии с първобитните вярвания, доказват ненебесния произход на религиозното светоразбиране. „Златната клонка“ е изиграла и играе голяма роля за това. И не е случайно, че тя е тъй цитирано произведение в трудове от началото на нашия век и до наши дни. Първото издание на „Златната клонка“ излиза от печат в Лондон през 1890 година в два тома. След. това тя претърпява много издания в различни варианти. Настоящото първо-издание на български език е направено по съкратеното английско издание от 1923 година. Но името на Фрейзър е добре познато на българските учени; и на широката читателска публика.

Когато четем „Златната клонка“ и оценяваме фактологическия материал и авторовите позиции, безспорно ще се натъкнем и на някои противоречия, на архаични етнографски термини, на стари географски названия, ще срещнем племена, народности и народи, изчезнали вече в новата наука. Ще се натъкнем на оспорими изводи и обобщения, към които впрочем Джеймс Фрейзър малко се обръща. Но в това отношение трябва да се съобразяваме, че той разполага с научни данни от средата на миналия век и методологията, която използува, не му позволява да надрасне времето си. В някои случаи влияние върху стила и езика на автора оказва и съвременното състояние на лексиката, както и обществените условия от края на XIX век. Но така или иначе, книгата на Джеймс Фрейзър, преведена на много езици по света, остава една енциклопедия в своята област, пособие, без което не бихме могли да навлезем в света на племена и народи от периода на тяхното възникване. При това начинът «а изложение е направил книгата на Фрейзър увлекателно четиво. Разбира се, най-ценното в нея си остават поставените проблеми, идеите, разгърнати ог автора и издържали проверката на времето и на съвременното научно религиознание. Издателството сметна за необходимо и целесъобразно към настоящото издание да публикува Послеслова към последното съветско издание, написан от доктора на историческите науки професор С. А. Токарьов, в който е направен задълбочен марксистки анализ на концепцията на Джеймс Фрейзър. Поради това изданието не се съпровожда със специален български предговор.

За улеснение на читателя в края на книгата е даден кратък Азбучен показалец, което безспорно е необходимо и прави изданието още по-достъпно за масовия читател.
®преводач Soíia, 1984 г.


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.
Категория › Фолклор и митология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.