Българско-чешки речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-5-2020
  •  13

Автор:Карел Хора
Издателство:БАН
Страници:1070
Корици:ТВЪРДИ
Година:1959
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 1660 Формат: 185/245/50 Състояние: Мн. Добро
Български и чешки език

Без подчертавания, без скъсано - незначително позахабени корици.

1660 грама.

NÁVOD
К UŽÍVÁNÍ SLOVNÍKU

Jednotlivá slova jsou řaděna abecedně do samostatných hesel. Pouze přechýlená podstatná jména ženského rodu se uvádějí v hesle za podst. jménem rodu mužského, od něhož jsou odvozena, např. учйтел т., -лка î. Základní slovo je uvedeno polotučně. Jeho opakování uvnitř hesla se označuje vlnovkou např. арменски arménský; език arménština. Při změně základního slova se neměnná část až na poslední hlásku označuje pomlčkou —, za níž následuje změněná část slova, např. безкраен, -айна.

Homonyma, tj. slova stejného znění, ale různého významu, jsou označena v samostatných heslech indexem za základním slovem, např. тон1 m. tuna, тон2 m. tón, тон3 m. tuňák.

Morfologické varianty, které nejsou abecedně vzdáleny, jsou uvedeny polotučně vedle sebe a spojeny spojkou i, na př. геометричен i геометрически.

U každého slova je přízvuk označen čárkou. Při kolísání přízvuku se uvádějí obě varianty, např.'представител.

Stylistickou charakteristiku slov podávají poznámky u hesla (hovor., kniž., lid. apod.). Odborné názvy se označují zkratkou příslušného oboru (med., práv., zool. atd.).

České překlady hesel blízké významem se oddělují čárkou, vzdálenější středníkem. Různé významy jednoho slova se oddělují arabskými číslicemi před překladem. Rčení, pořekadla a přísloví se překládají analogickým českým rčením, pořekadlem a příslovím; pokud není vhodný český překlad, nahrazuje se opisem.

Podstatná jména jsou označena rodem т., s. U podst. jmen mužského rodu se udává člen a množné číslo; např. българин, -ринът, -ри т.; обущар, -рят, -ри т. U ženského rodu se člen neuvádí, protože se tvoří pravidelně. Pouze u slov, která končí souhláskou, se uvádí kvůli změně přízvuku, např. болест, болестта. Též u středního rodu se člen zvlášť neuvádí.

Přídavná jména se uvádějí v mužském rodě v jednotném čísle a neoznačují se mluvnickými zkratkami. V případech, kde se mění koncová slabika, uvádí se tvar ženského rodu, např. черен, -рна. Zkratka příd. se uvádí jen tehdy, když není hned patrno, že jde o přídavné jméno, např. акъллия příd., a pak i tehdy, když bulharské přídavné jméno je zároveň příslovcem, např. френски 1. příd. francouzský 2. přísl. francouzský.

Slovesa se uvádějí v 1. osobě oznamovacího způsobu přítomného času, ale podle naší slovníkové praxe se překládají neurčitým způsobem (infinitivem). Základem je sloveso nedokonavé, které s dokonavým tvoří jedno heslo, i když sloveso dokonavé abecedně patří jinam. Dokonavé sloveso má pak v abecedním pořádku ještě odkaz na příslušné nedokonavé. Každé sloveso 1. a 2. třídy se uvádí též ve 3. osobě jednotného čísla, aby bylo patrné jeho časování. U sloves 3. třídy se 3. osoba neuvádí.

Slovesa zvratná jsou uvedena potud, pokud se svým významem v hesle liší od příslušného slovesa nezvratného.

Slovesné tvary, hlavně aoristy a příčestí, odchylné od normy, jsou řáděny jako zvláštní hesla s odkazem k heslu základnímu,např. млях aor. a млял přič. min. v. меля; мел přič. min. v. мета apod.

' Přešlo-li příčestí k přídavným jménům, uvádí se jako heslo samostatné, např. заспал, засмян apod.

Zájmena, číslovky, předložky, spojky, citoslovce a částice jsou označeny příslušnými mluvnickými zkratkami.

Příslovce, podobně jako přídavná jména označují se zkratkou přisl. jen tehdy, když není ihned patrno jejich tvoření z přídavných jmen (koncovkami -o, -и, -e), např. насам přísl.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

2-Българско-чешки-речник

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.