Словашко-български речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-5-2020
  •  12

Автор:Колектив
Издателство:БАН
Страници:1149
Корици:ТВЪРДИ
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 2043 Формат: 185/245/55 Състояние: Мн. Добро
Словашки и български език

Без подчертавания, без скъсано - незначително позахабени корици.

2043 грама.

ПРЕДГОВОР
Появата на първия Словашко-български речник цели да задоволи не само теоретични интереси на специалистите езиковеди, но ще зарадва и онези, на които ще окаже практическа полза. Традиционните словашко-български културни връзки ще получат чрез това пособие още по-интензивно навременно развитие, защото въпреки основната близост между двата братски славянски езика лексикографските трудове от типа на двуезичните преводни речници са били винаги извънредно желателни от гледище на всякакъв вид използуване.

Задачата на авторския и редакционния колектив е била да се представи словашкото лексикално богатство в обем, по-широк от средния, като се застъпи умерено, но все пак в необходимата степен и фразеологията. Значенията на думите са разграничавани в духа на съвременната лексикографска теория, а словникът е съобразен предимно с днешното състояние на словашкия литературен език, като не са пропуснати и известни по-често срещани диалектни и старинни елементи, необходими за улеснението на преводаческата дейност. В преводната българска част, снабдена с ударения, което подпомага и използуването на речника от словаци, са положени усилия дори и по отношение на стилистични особености за еквивалентно, а не тълковно превеждане.

За съставителите се оказа благоприятно обстоятелството, че по време на работата по речника излизаше и многотомният академичен тълковен речник по словашки език1, от който те можеха да правят своя подбор на думи, както и да сравняват точността и широтата на съответните словни значения.

Надяваме се, че и Словашко-българският речник, предназначен за широк кръг потребители, ще оправдае своята достойна цел, поставяна и пред други речници, дело на Секцията по славянско езикознание в Института за български език при БАН, да подпомогне чрез сътрудничество с други славянски академии усъвършенствуването на славянската езикова култура и укрепването на всестранните междуславянски връзки-
1 Slovnik slovenského jazyka, Bratislava, 1959 -1968.


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

2-Словашко-български-речник

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.