Медицина, педагогика, поведение

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-5-2020
  •  17

Автор:Колектив
Издателство:Отечествен фронт
Страници:168
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД Хр. Христозов  ........ 5

БИОЛОГИЧНИ, ПСИХОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЪЗРАСТТА НА НЕПЪЛНО

ЛЕТНТЕ. Хр. Христозов . ......7

АДАПТАЦИЯ И ДЕЗАДАПТАЦИЯ. Ат. Шишков . 33

ОТНОСНО ПОНЯТИЯТА ПРЕСТЪПНОСТ, ПРОТИВООБЩЕСТВЕНО, ДЕВИАНТНО, АСОЦИАЛНО И АНТИСОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ. Ат. Шишков.........., . 37

ПРИЧИНИ И ФАКТОРИ ЗА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ. Ат. Шишков .... 41

Фактори на личността.......42

Фактори на средата.......49

Семейна среда ......... 49

Конфронтация на поколенията ... . . . 56

Учнлищна и другарска среда ..... 59

Сформиране на групи. Проблемът за лидерството и вътрегруповите отношения . 67

Културални особености ла обществото . 72

Стил и форми на съвременния живот . . 74

Значението на алкохолизма и наркоманиите 75 Потребности и мотивации (психопатологични мотивации)..........78

ФОРМИ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

СПОРЕД ВЪЗРАСТТА И ПОЛА. Ат. Шишков 83 ПРИНЦИПИ НА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ГРИЖИ. Б. Щърбанов.......87

Наказание или лечение ....... 87

Съществува ли „чисто“ лечение.....95

Форми на възпитание.......Ш

Медико-педагогичен подход.....115

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧНИТЕ

ГРИЖИ В НАШАТА СТРАНА. Б. Щърбаиов 133 

ПРОФИЛАКТИКА НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ. Хр. Христозов......139

КНИГОПИС.............163

ст-бз-Медицина-педагогика-поведение-70-100-32
Категория › Медицина и биология

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.