Обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-5-2020
  •  15

Автор:Поля Голева
Издателство:БАН
Страници:197
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия / Поля Голева

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително намокряне, без слепени страници.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 3

Първа глава. Основни положения на обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия 6

1. Понятие за пътнотранспортно произшествие........................... 6

1.1. Съдържание на понятието ПТП....................................... 6

1.2. ПТП или автомобилна злополука?.................................... 8

1.3. Определение на ПТП.................................................. 9

2. Вреда и видове вреди, настъпили при пътнотранспортни произшествия.   ......................   9

2.1. Понятие за вреда...................................................... 10

2.2. Лични вреди и техните видове....................................... 13

2.2.1. Лични имуществени вреди при смърт на пострадалия............ 14

2.2.2. Лични имуществени вреди при увреждане на здравето............ 18

2.2.3. Лични неимуществени вреди........................................ 23

2.3. Вреди от унищожаване или повреждане на МПС................... 24

3. Основни понятия, свързани с обезщетяването на пострадали при пътнотранспортни произшествия........ 31

3.1. Понятие за обезщетяване на пострадали............................. 31

3.2. Обезщетителна система................................................ 36

3.3. Принципи на обезщетителна система................................. 39

3.4. Функции на обезщетителната система................................ 42

3.5. Обем и степен на обезщетението..................................... 45

3.6. Способи за обезщетяване на пострадали при ПТП................. 48

3.7. Определяне размера на обезщетението.............................. 50

Втора глава. Индивидуални източници за обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия 53

1. Гражданска отговорност................................................. 53

2. Обезщетяване на пострадалия от възложителя на работа............. 61

3. Задължение за обезщетяване на вреди, причинени от МПС........... 66

4. Задължение за обезщетяване по Кодекса на труда.................... 72

5. Съпричиняването от пострадалия като основание за намаляване на обезщетението............................................................... 76

6. Проблеми на усъвършенствуването на правната уредба на индивидуалните обезщетителни източници........................................ 85

Трета глава. Обществени източници за обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия 100

1. Държавно обществено осигуряване...................................... 102

2. Задължително застраховане срещу гражданска отговорност на собствениците и водачите на МПС...............   105

3. Задължително застраховане на МПС................................... 119

4. Задължителна пътническа застраховка по УЗЗПП...................... 128

5. Доброволни застраховки в автомобилния транспорт.................. 137

5.1. Доброволно застраховане срещу гражданска отговорност........... 138

5.2. Доброволно застраховане на моторни превозни средства........... 139

5.3. Доброволно застраховане срещу злополука.......................... 140

Четвърта глава. Действие на правната уредба на обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия 145

1. Методологически бележки............................................... 145

2. Резултати от изследването на действието на правната уредба на обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия ......149

3. Недостатъци в действуващата правна уредба на обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия......................... 159

Пета глава. Предложения за промени в правната уредба на обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия 178

1. Усъвършенствуване на действуващия правен режим................... 178

2. Нов правен модел за обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия....................................................... 188

Резюме на английски език.................................................. 197

ст-Обезщетяване-на-пострадали-при-пътнотранспортни-произшествия

Категория › Право

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.