Впръсквателни помпи, разпръскватели и регулатори за дизелови двигатели

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-5-2020
  •  15

Автор:Асен Н. Вълев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:232
Корици:Меки
Година:1957
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Тираж 563 екз. Циклостилен печат с множество фигури и таблици.

СЪДЪРЖАНИЕ^

предговор ..........................3

Първа част ВПРЪСКВАТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ 7

У в о д.................   7

§ 1• Устройство и начин на действие на съвременните впръсквателни уредби...10

§ 2. Физически свойства на горивото, оказващи влияние върху процеса на впръскването •••• 19 

§ 3. Предпоставки за аналитично изследване на горивния поток във впръскватедната уредба 21 

§ 4. Закономерности при неустановени потоци..... 22

§ 5. Уравнения за неустановеното течение, в тръбопровод с постоянно сечение  .....  28

Пример 1 •*••<•••••..................... о.• 50

Пример 2i о о о • ;  .......  ©1

§ 6, Процеси във впръсквателна уредба с открит разпръсквател.......    68

Пример- 3  ......    84

Пример 4.................   ИЗ

§ 7* Процеси, протичащи във впръсквателна уредба със закрит разпръсквател ••••••••.•• 115

§ 8. Опитно изследване на горивния поток във впръсквателната уредба •••...............  140

§ 9* Зависимост на процесите във впръсквателната уредба от оборотите на помпата ••••...•• 147 

§ 10; Оразмеряване на впръсквателните уредби....; 165

Втора част РЕГУЛИРАНЕ НА ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ

У в о д  .....     169

§ 1. Моментни характеристики и условия за устойчив работен режим  ................  172

§ 2. Необходимост от регулатор при дизеловите двигатели  ..........  •••• 190

§ 3. Видове регулатори и регулационни вериги ... 193

§ 40 Регулатори с различно предназначение о..... 213

Пример ........................... 217

Техн.редактор * Ив.Евлогиѳв Коректо* Д.Тузсувова
Машинописец Кв.Стефанов
Дадена за печат* 11.VI.1957 г. Формат* 1/16 71/100 Издателски коли* 16,97 Печатни коли* 14,50
Тираж* 563 Тема 408, изд.® 6238-1-4
Излязла от печат» 28.VI.1957 г.
София - Хромолитография "Балкан"


1-Впръсквателни-помпи-разпръскватели-и-регулатори-за-дизелови-двигатели
Категория › Автомобили

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.