Конструкция и изчисление на автомобила

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-5-2020
  •  35

Автор:Е. А. Чудаков
Издателство:Наука и изкуство
Страници:596
Корици:Меки
Година:1954
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 175/245/45 Състояние: Добро
Тираж 1070 екз. Циклостилен печат, множество фигури.

Настоящата книга ѳ предназначена да служи като учебно помагало за машиностроителните и автотранспортни висши учебни заведения.

Предвид съществуването в учебния план на тези институти на отделна дисциплина „Описателен курс на автомобила" предназначението и принципът на действието на механизмите на автомобила в дадената книга те не се разглеждат подробно.

Целта на описателната част на пособието е да запознае учащите се с конструкцията на съвременните съветски автомобили, с тенденцията за по-нататъшното & развитие, а също да даде основни сведения за изчислението на механизмите, възлите и частите на автомобила.

В третото издание на книгата е значително обновен целият материал за конструкцията на автомобилите и за изчислението на техните механизми, а също е добавен нов раздел за развитието на автомобилостроенето в СССР.

По-подробни сведения за изчислението на автомобила, за материалите, употребявани за отделните части на автомобилите, а също за допустимите за тези части напрежения, учащите се могат да намерят в книгата на ав-тора „Изчисление ка автомобила,,і!.

Определяне на отделните експлоатационни качества на автомобила, а също така на методиката на измерване на параметрите, определящи тези качества, са дадени в курса „Теория на автомобила"!
Е. А« Ч у д а к с в - Расчет автомобиля,Manгиз,1947» Е. А. Ч у д а к о в - Теория автомоб кля,Машгиз ,1950.


1-Конструкция-и-изчисление-на-автомобила
Категория › Автомобили

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.