Микропроцесори. Устройство и приложения

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-5-2020
  •  20

ПРОДАДЕНА

Автор:Б. Боровски, В. Чилов, П. Мартинов
Издателство:Техника
Страници:226
Корици:МЕКИ
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Микропроцесори: Устройство и приложения / Б. Боровски, В. Чилов, П. Мартинов

НЕИЗПОЛЗВАНА КНИГА

***
СЪЛЪРЖAHИЕ

Въведение ........................... 5

Част I. Същност и действие на микропроцесорите......... 17

1.1. Същност . ...................17

1.2. Микропроцесорна фамилия .............24

1.3. Принцип на действие на микропроцесора. Приложение 26

1.3.1. Примерна микропроцесорна конфигурация ... 26

1.3.2. Примерна система от команди........  37

1.3.3. Приложение на микропроцесорите за реализация на цифрови устройства ........53

1.4. Големи интегрални схеми ............82

1.4.1. Материали 82

1.4.2. Елементи на полупроводниковите ИС .... 84

1.4.3. Полупроводникови интегрални схеми .... 93

1.4.4. Технологии и конструкции на ГИС . . . .• 95

Част II. Микропроцесорни фамилии схеми ........... 109

2.1. Разнообразие на микропроцесорите и микропроцесор- . ните фамилии .................109

2.2. Класификация на микропроцесорите и микропроцесорните фамилии ...............113

2.3. Структурни решения и функционални блокове . . . 122

2.3.1. Функционални блокове на микропроцесора . . 122 2*3.2. Микропроцесори с организация „памет — памет“ 143

2.3.3. Адресация на операнди и команди .....148

2.3.4. Големи интегрални схеми за реализация на запомнящи устройства ...........153

2.3.5. Интерфейсни схеми в микропроцесорните фамилии 162

2.4. Микрокомпютри. Използуване на микрокомпютрите за реализация на специализирани устройства .... 168

Част III. Приложения .....................178

3.1. Микропроцесорна фамилия ИЗОТ-500 ..... 178

3.1.1. Базова конфигурация..............178

3.1.2. Интегрални схеми, система от команди и функциониране на микропроцесорната фвиилия ИЗОТ-500 ............. 182

3.1.3. Електрически характеристики на схемите от микропроцесорната фамилия ИЗОТ-500 . . 219

3.1.4. Система команди на микропроцесорната фамилия ИЗОТ-500 ............... 220

3.2. Речник на английските термини и съкращения, широко използувани в литературата за микропроцесори 222

Литература 225

***
Предметът на тази книга са микропроцесорите и начинът на тяхното използуване при проектиране на цифрови устройства.

Изложението включва описание на същността на микропроцесорите, принципа на тяхното действие, функционалните блокове, включвани в структурата им и възможностите, които те предлагат, основните съображения и характеристики за оценка и избор на микропроцесор. В книгата подбробно са разгледани подходът и етапите при проектиране на цифрови устройства с използуване на микропроцесори. Накратко са разгледани големите интегрални схеми—постоянни запомнящи устройства, запомнящи устройства за четене и запис и схеми за връзка с външната за микропроцесора среда, които заедно с него участвуват в реализацията на всяко цифрово устройство. Засегнати са конструкциите и технологиите на интегралните схеми, използувани и перспективни за производството на микропроцесори. Разгледани са въпроси за проектиране на сложни цифрови устройства чрез изградените на базата на микропроцесори микрокомпютри.

Книгата ще бъде полезна за инженерите и специалистите, работещи в областта на изчислителната техника, приборостроенето, автоматизацията и.съобщителната техника, а така също и за студентите от съответните специалности.
БорисХристов Воровски,
(0) Владимир Ру.сланов Чилов
Павел Мартинов Мартинов, 1978.
с/о Jusau tor, Sofia

1-Микропроцесори

Категория › Компютърни

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.