Измерителни трансформатори

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-5-2020
  •  20

Автор:Симеон Бонев, Ангел Писарев
Издателство:Техника
Страници:437
Корици:ТВЪРДИ
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Лошо
Измерителни трансформатори - С посвещение от Симеон Бонев, Ангел Писарев

Забележка. Подлепвана книга с тиксо, възможно е да се разлепят страници до 68-ма (всички листа са налични, няма подчертавания в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.............................. 5

Глава I. Теория на измерителните трансформатори......... 7

1.1. Общи положения.......................... 7

1.2. Токови измерителни трансформатори..............  15

1.2.1. Величини и понятия, които характеризират токовия трансформатор . . . 17

1.2.2. Критерии за точност, грешки на токовия трансформатор . . ... . 21

1.2.3. Класове на точност........................24

1.2.4. Напрежение на клемите на вторичната намотка при отворена вторична верига......•.......................28

1.2.5. Кратност на насищане........ 30

1.3. Напрежителни измерителни трансформатори.............32

1.3.1. Величини и понятия, които характеризират напрежителния трансформатор .............................34

1.3.2. Критерии за точност, грешки на напрежителния трансформатор .... 37

1.3.3. Класове на точност........................39

1.3.4. Номинаіни напрежения...................... 41

Глава II. Материали, употребявани в измерителните трансформатори 43

2.1. Феромагнитни материали......................43

2.2. Проаодникови материали. Проводници................52

2.3. Изолационни материали....... 53

2.3.1. Трансформаторно масло......................53

2.3.2. Газообразни диелектрици.....................56

2.3.3. Влакнести изолационни материали.................56

2.3.4. Смоли и компаунди........................59

Глава III. Конструктивни системи и елементи на измерителните

трансформатори......................63

3.1. Магнитна верига.........................63

3.2. Магнитопроводи..........................73

3.3. Електрическа верига •  ......................78

3.4. Намотки на токови трансформатори.......   • 80

3.5. Намотки на.напрежителни трансформатори........ 84

3.6. Изолационна система на измерителни трансформатори.........89

3.6.1. Топлинна устойчивост.......................90

3.6.2. Механична устойчивост......................92

3.6.3. Електрическа устойчивост.....................93

3.6.4. Частични разряди.........................100

3.6.5. Хартиено-маслена изолация....................102

3.6.6. Лята изолация..........................112

3.7. Изводни клеми................. 126

3.8. Превключватели..........................133

3.9. Разширител............................140

3.9.1. Определяне на обема на разширителя...............140

3.9.2. Защита на маслото от овлажняване.................143

3.9.3. Видове конструкции на разширители................147

3.10. Нивопоказатели.........................150

3.11. Казан .  ............................151

3.12. Външна изолация.........................153

Глава IV. Видове измерителни трансформатори...........160

4.1. Токови трансформатори......................162

4.1.1. Токови трансформатори за ниско напрежение......  162

4.1.2. Токови трансформатори за високо напрежение с лята изолация . . .176

4.1.3. Токови трансформатори с хартиено-маслёна изолация........191

4.2. Напрежителни трансформатори...............  205

4.2.1. Напрежителни трансформатори за ниско напрежение.........206

4.2.2. Напрежителни трансформатори с лята изолация..........206

4.2.3. Напрежителни трансформатори с хартиено-маслена изолация.....211

4.2.4. Напрежителни трансформатори с отворена магнитна верига.....216

4.3. Комбинирани (токови-напрежителни) измервателни трансформатори . . . 218

Глава V. Технология на изработване на измерителни трансформатори221

5.1. Магнитопроводи..........................221

5.2. Намотки..............................227

5.3. Хартиена изолация........................243

5.4. Лята изолация. Форми.......................249

5.5. Монтиране ............................254

5.6. Изсушаване и импрегниране на трансформатори с хартиено-маслена изолация ...............................264

5.6.1. Влияние на влагата върху диелектричните свойства на трансформатор-ното масло и на влакнестите изолационни материали...........264

5.6.2. Изсушаване...........................267

5.6.3. Импрегниране.....    271

5.7. Импрегниране на първични намотки за напрежителни трансформатори 278

5.7.1. Общи сведения .  .........................278

5.7.2. Технология на импрегнирането...................282

5.8. Технология на заливането на измерителните трансформатори с лята изолация ...............................285

5.9. Контрол върху производствения процес...............289

Глава VI. Проектиране на измерителни трансформатори......296

6.1. Токови трансформатори.......................296

6.1.1. Анализ на някои изходни величини и конструктивни особености, свързани с проектирането на токов трансформатор..........298

6.1.2. Анализ на някои изходни параметри, определени от предназначението и технико-икономическите данни, свързани с проектирането на токов трансформатор .......................... 303

6.1.3. Основни конструктивни параметри на токов трансформатор, определени въз основа на зададени изходни величини ............. 306

6.1.4. Размери на магнитопровода и намотките........ 326

6.1.5. Проектиране на токов трансформатор................329

6.2. Напрежителни трансформатори...................354

6.2.1. Магнитна верига на напрежителния трансформатор.........357

6.2.2. Вторична намотка на напрежителния трансформатор.........359

6.2.3. Първична намотка на напрежителния трансформатор.........360

6.2.4. Вътрешна изолация на напрежителния трансформатор....... 361

Глава VII. Изпитване на измерителни трансформатори........363

7.1. Условия на изпитване...................363

7.2. Общи изисквания за съоръженията и измервателните апарати за провеждане на изпитванията........................364

7.3. Последователност и обем на изпитването...............365

7.4. Методи на изпитване........................365

Глава VIII. Схеми на свързване. Технически данни за някои измерителни трансформатори. Указания за монтаж и експлоатация . 373

8.1. Схеми на свързване................... 373

8.2. Технически данни за някои измерителни трансформатори.......378

8.3. Кратки указания за монтаж и експлоатация на измерителни трансформатори ...............................378

Приложения

1. Характеристики на електротехнически стомани

2. Характеристики на студеновалцувани електротехнически стомани

3-19. Характеристики на студеновалцувана електротехническа стомана марка М4 28 и М6 35 по данни на фирмата Тетпі — Италия

20—27. Характеристики на студеновалцувана електротехническа стомана сорт НІ-В, марка М—2Н 0,30 mm по данни на фирмата Nippon Steel Corporation—-Япония

28. Указател за епоксидни смоли за лепене

29. Указател за епоксидни смоли за импрегниране

30. Указател за епоксидни смоли за леене и лепене

31. Епоксидна смола Epoxi 2000. Механични, физични и електрически свойства

32. Епоксидна смола Epoxi 2000 с пълнител. Свиваемост

33. Епоксидна смола Araldit Bst (СТ 200). Механични, физични и електрически

свойства

34. Епоксидна смола Araldit Bst (СТ 200). Свиваемост

35. Епоксидни смоли за заливане — горещовтвърдяващи се. Жизнеспособност

36. Епоксидна смола Araldit F (СУ 205). Механични, физични и електрически свойства

37. Пасти за оцветяване и разделящи средства

38. Смоли за направа на форми, инструменти и др.

39. Епоксидна смола Araldit Bst (СТ 200). Екзотермични реакции

40. Механични и физични свойства на някои материали

41. Мембранни тела — ГДР

ИЗМЕРИТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ
Автори: ст. н. с. инж. Симеон Георгиев Бонев проф. к. т. н. инж. Ангел Николов Писарев
Рецензенти: инж. Любомир Трайчев Новоселец инж. Юрий Иванов Попов Първо и здание
Научен редактор: инж. Веселин Борисов Шопов Художник: Г р и г о р и й Зинченко Художник-редактор: Мария Димитрова Технически редактор: Антон Б а е в Коректор: Я н к а Петрова
КОД 03 Издателски № 9826 Дадена за набор на 26. VIH, 1980 г. Подписана
за печат на 13. L 1931 г. Излязла от печат м. януари 1931 г. Формат 60/34/13 Печатня коли 27,50 Издателски коли 25*66.-УИК 26,23. 
Тираж 1503+90
ДИ „Техника“, Софня, бул. Руски № 6 ДП „Атанас Стратиев“— Хасково

1-Измерителни-трансформатори


Категория › Книги с автограф

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.