Микропроцесори в радиотехническите системи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-5-2020
  •  20

ПРОДАДЕНА

Автор:Ангел Ангелов, Петър Петров
Издателство:Техника
Страници:352
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. Добро
В книгата са дадени сведения за получилите широко разпространение специализирани процесори за обработка на аналогови сигнали. Разгледани са примери за приложението им в цифровите телевизионни приемници.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели — инженери, аспиранти, студенти и радиолюбители, проявяващи интерес към внедряването на микропроцесорите в служебните и битовите радиоелектронни апаратури
© Ангел Маринов Ангелов

Петър Цветанов Петров, 1982

***
СЪДЪРЖАНИЕ

Най-често използувани съкращения......................... 7

Предговор към второто издание........  9

Предговор • към първото издание......................... Н

Глава 1. Микропроцесорите н радиотехниката................... 13

1.1. Радиотехниката до микропроцесорите.................... 13

1.2. За заглавието на книгата........................... 16

1.3. Няколко думи за микропроцесорите..............:„.... 17

1.4. Обобщени структурни схеми на микропроцесорни радиотехнически системи. 
Основни принципи и съображения при конструиране на системите 22

Глава 2. Микропроцесорна фамилия СМ 600 .................. 27

2.1. Общи бележки............................   27

2.2. Микропроцесор СМ 601........................ ... 37

2.3. Периферен интерфейсен адаптер СМ 602 ............... 67

2.4 Асинхронен сериен интерфейсен адаптер за връзка СМ 603 ...... 76

2.5. Ниекоскоростен модем за МПФ СМ 600 ............  86

2.6. Програмируем таймер РТМ СМ 606 .

2.7. Памети за микрокомпютри с микропроцесора СМ 600 ......... 118

2.8. Едноплатков микрокомпютър с микропроцесорната фамилия СМ 600 125

2.9. Програмиране на МП СМ 601........................ 126

2.10. Примери на програми за СМ 601, написани на езика асемблер . . . 13!

Глава 3. Основни блокове к възлн на микропроцесорните радиотехнически системи ................................. 139

3.1. Общи бележки.................................. 139

3.2. Аналогови мултиплексори........................... 140

3.3. Цифрови мултиплексори............................ 149

3.4. Аналогови памети................................ 151

3.5. Цифрово-аналоі ови преобразуватели.................... 156

3.6. Аналогово-цифрови преобразуватели.................. 164

3.7. Програмируеми усилватели, атенюатори и филтри............ 173

3.8. Микропроцесорно управление на електродвигатели........... 178

Глава 4. Специализирани микропроцесорни системи за обработка на аналогови сигнали................................ 186

4.1 Изисквания към цифровите процесори за аналогови сигнали..... 186

4.2. Едноплатков програмно-апаратен процесор с умножители — натрупващи суматори ..................................... 191

4.3. Периферна схема за обработка на аналогови сигнали S 2811..... 196

4.4. М икроконт ролер Intel 8022 .......................... 202

4.5. Еднокристалсн аналогов микропроцесор Intel 2920 ............ 205

4.6. Сравнение па еднокристалните цифрови процесори за аналогови сигнали 213

4.7. Тенденции в развитието на цифровите процесори за обработка на аналогови сигнали................................. 216

Глава 5. Микропроцесори в радиотехническите системи............ 219

5.1. Системи за фазова автоматична донаст ройка на честотата (ФАДЧ) и синтезатори на честота............................ 219

5.2. Микропроцесори в радиоприемници и радиопредаватели........ 230

5.3. Микропроцесори в телевизионната техника................ 237

5.4. Оптични приемници............................... 258

Глава 6. Контрол и диагностика на микропроцесорни радиотехнически системи ..................................... 262

6.1. Основни положения при контрола и диагностиката на цифрови радиотехнически устройства............................. 262

6.2. Особености на контрола на микропроцесори и микропроцесорни системи ....................................... 265

6.3. Функционално и вътрешно схсмно тестване................ 267

6.4. Сравнително тестване.............................. 267

6.5. Самодиатностика ................................ 269

6.6. Лотичсски анализ ............................... 270

6.7. Разпределение на паметта на микропроцесор............... 272

6.8. Сигнатурен анализ............................... 273

6.9. Правила при проектирането на микропроцрсорни системи с оглед осигуряване на възможност за тестване.................... 277

Глава 7. Приложение на умножители те н умножителите акумулатори в микропроцесорните радиотехнически системи ................. 280

7.1. Въведение .................................... 280

7.2. 8x8 бита умножители............................ 282

7.3. Свързване на 8x8 бита умножители към микропроцесора СМ 601 . 285

7.4. Формат на числата, използувани от 8x8 бита умножители...... 286

7.5. 16x16 бита умножители............................. 288

7.6. Свързване на 16x16 бита умножители към микропроцесора 8086 . . 291

7.7. Формати на числата, използувани от 16x16 бита умножители ... 293

7.8. Умножители акумулатори........................... 294

7.9. 8x8 бита умножители акумулатори..................... 295

7.10. Формати на числата при 8-биговите умножители акумулатори .... 299

7.11. Свързване на 8x8 бита умножители акумулатори към микропроцесора СМ 601...................................... 299

7.12. 16x16 бита умножители акумулатори.................... 302

7.13. Свързване на 16х 16 бита многопортови умножители акумулатори към 16-битовия микропроцесор 8086 ....................... 305

7.14. Еднопортов 16x16 бита умножител акумулатор............. 307

Глава Н. Примери за микропроцесорно управление на блокове и възли от радиотехническите системи ........................ 310

8.1. Електронни часовници за реално време.................. 310

8.2. Приложни схеми с цифрово-аналоіови преобразуватели........ 320

8.3. Приложни схеми с аналогово-цифрови преобразуватели........ 333

Заключение ....................................... 351

Незиползвана книга с леки забележки по корицата.

1-Микропроцесори-в-радиотехническите-системи
Категория › Компютърни

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.