Преносни системи - съобщителни линии

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-5-2020
  •  19

Автор:Константин Тодоров, Иван Димов, Георги Георгиев
Издателство:Техника
Страници:195
Корици:Меки
Година:1993
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Преносни системи - съобщителни линии / К. Тодоров, И. Димов, Г. Георгиев

Учебник за техникумите, специалност съобщителна техника. Второ преработено и допълнено издание. Неизползван с имен а бивш притежател.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СЪОБЩИТЕЛНИТЕ ВЕРИГИ

1.1. Общи сведения ....................................5

1.2. Първични параметри................................5

1.3. Вторични параметри........................... 15

ГЛАВА 2. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ ПО ПРОВОДНИЦИТЕ

2.1. Електрически явления в проводниците на съобщителните вериги...................................  18

2.2. Разпространение на електромагнитната енергия по проводниците на двупроводна верига.......................21

2.3. Скорост на разпространение на електромагнитната енергия ... 23

2.4. Разпространение на електромагнитната енергия в нееднородна среда ..............................................24

2.5. Работно затихване............................. 26

2.6. Изкривявания на сигналите, предавани по съобщителните вериги............ 27

2.7. Разстояние на телефониране и качество на предаването......30

ГЛАВА 3. КАБЕЛНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ

3.1. Видове проводникови съобщителни кабели ........  32

3.2. Съставни елементи на проводпиковите съобщителни кабели

и материали, използувани при производството им.............33

3.3. Изолиране на кабелните проводници....................40

3.4. Усукването на кабелните проводници и образуването на елементарни групи в симетричните кабели .................. 41

3.5. Усукване на кабелните групи в снопове и повиви...........45

3.6. Видове симетрични кабели .......  48

3.7. Взаимно влияние в съобщителните кабели......... 61

3.8. Кабели с изкуствено увеличена индуктивност . . .'..........65

3.9. Коаксиални съобщителни кабели.......................70

3.10. Вълноводи.......................................81

3.11. Симетриране на съобщителните кабелни вериги...........83

3.12. Екраниране на съобщителни кабели....................92

3.13. Селищни телефонни кабелни мрежи ...................94

3.14. Проектиране на селищни и междусслищни кабелни телефонни линии и мрежи .......................................99

3.15. Строеж на селищни и междусслищни кабелни съобщителни линии...........*................................... 101

3.16. Монтаж на съобщителните кабелни линии............... 112

3.17. Поддържане на кабелните съобщителни линии............ 129

ГЛАВА 4. ВЪЗДУШНИ СЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ

4.1. Класификация и материали, използувани при строителството

на въздушни съобщителни линии..........................136

4.2. Взаимно влияние между съседни въздушни вериги.......... 138

4.3. Защита на въздушните съобщителни линии от атмосферно електричество и от влияние на силнотоковите линии...........140

4.4. Строеж на въздушните съобщителни линии............... 141

4.5. Поддържане и ремонт на въздушните съобщителни линии .... 143

4.6. Демонтиране на въздушните съобщителни линии...........144

ГЛАВА 5. ОПТИЧНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ

5.1. Въведение........................................146

5.2. Разпространение на светлината във влакнесто-оптични вълиоводи...........................  146

5.2.1. Същност и характеристики на светлината - скорост,

дължина, честота на светлинната вълна и цветоусещане ......... 146

5.2.2. Спектри на светлинни източници ....................... 148

5.2.3. Коефициент на пречупване на светлината във влакнесто-оптични вълиоводи .................    . 150

5.3. Характеристики и конструкции на свстоводите ............ 151

5.3.1. Основни характеристики на свстоводите ........... 151

5.3.2. Профили на коефициента на пречупване.......  155

5.3.3. Многомодови оптични влакна със стъпаловиден

и градиентен профил на коефициента на пречупване и едномодови оптични влакна....................................... 157

5.3.4. Оптични кабели - съставни елементи, конструкции и изисквания.........................................159

5.4. Изграждане на влакнесто-оптични мрежи  ............... 162

5.4.1. Свързване на оптични влакна, оптични съединители.......162

5.4.2. Структурна схема на оптичиа съобщителна система .......164

5.4.3. Проектиране на оптични съобщителни линии и перспективи

за развитие на световодните съобщителни системи ............ 168

Използувана литература ................................173

1-бз-Преносни-системи-съобщителни-линии

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.