Касетни магнетофони

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  21

Автор:Тодор Тодоров
Издателство:Техника
Страници:208
Корици:Меки
Година:1980
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Касетни магнетофони: Електронни схеми / Тодор Тодоров

Неизползвана книга + 4 приложения (обикновено липсват).


СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор.....’.................... 3

Глава I. Видове касетни магнитофони — особености, технически изисквания, структурни схеми ............... 5

1.1. Видове касетни магнитофони ............. 5

1.2. Особености и технически изисквания.......... 12

1.3. Структурна схема.................. 23

Глава II. Особености на лентите за касетни магнитофони..... 2-5

2.1. Магнитни ленти за касетни магнитофони........ 25

2.1.1. Механични качества на съвременните касетни магнитни ленти.........   25

2.1.2. Магнитни качества на касетните ленти......... 26

2.1 3. Електроакустични качества на касетните ленти..... 27

2.1 А Етапи в развитието на касетните магнитни ленти . . . 31

2.1.5. Зависимост на шума на лентата от скоростта, корекцията и широчината на процепа .   37

2.1.6. Динамичен обхват на касетните магнитни ленти . . . . 40

2.1.7. Влияние на преднамагнитващия ток върху електроакустичните качества ......   42

2.1.8. Зависимост на качеството на възпроизвеждане на касетния

магнитофон от работната точка и корекцията ... . 43

2.1.9. Електроакустични качества на някои типове касетни ленти 44

2.1.10. Означения на касетните ленти....... . . . 49

2.2. Влияние на износването на лентата и главите върху честотната характеристика на системата лента — глава. . . 51

Глава III. Честотни корекции. Универсални усилватели...... 53

3.1. Определяне на необходимите честотни характеристики на записващия и възпроизвеждащия усилвател....... 53

3.2. Реализиране на необходимите честотни характеристики на

записващия и възпроизвеждащия усилвател...... 63

3.3. Практически схеми на универсални усилватели..... 65

3.4. Особености на възпроизвеждащите усилватели..... 71

3.5. Особености на усилвателите за запис.......... 75

Глава IV. Генератори на изтриващ и преднамагнитващ ток .... 81

4.1. Предназначение и изисквания........  81

4.2. Схемни решения......   82

Глава V. Стабилизиране на скоростта на магнитната лента .... 85

5.1. Причини за изменение на скоростта.....  87

5.2. Изисквания за стабилност на скоростта......... 88

5.3. Механично стабилизиране на скоростта......... 91

5.4. Електрически методи за стабилизиране на скоростта ... 92

5.5. Практически схеми ... •...........  100

Глава VI. Регулиране на нивото при запис............ 104

6.1. Ръчно регулиране на нивото при запис ......... 104

6.1.1. Практически схеми на индикатори на ниво....... 106

6.2. Автоматично регулиране на нивото при запис...... 107

6.2Л. Изисквания към схемите за автоматично регулиране на нивото ...     108

6.2.2. Практически схеми......... ........ 110

6.3. Пикови индикатори и ограничители на нивото при запис 111

Глава VII. Шум, смущаващи фактори и проблеми при конструиране на касетните магнитофони . . •............ 113

7.1. Шум и смущаващи фактори .  ............. 113

7.2. Проблеми ири касетните магнитофони ......  127

Глава VIII Системи за шумс отискане .............. 134

8.1. „Dolby-В“ система ................. 137

8.1.1. Основно схемпо решение . -........... 138

8.1.2. Практическо изпълнение на схемата......... 141

8.1.3. Действие на системата „Dolby В“ върху различните шумови спектри . ...   144

8.1.4. ГІросвирване на долбилизирани касети.......• . 145

8.2. Система „DNL“.................... 147

8.2.1. Практическо изпълнение................ 148

8.3. Шум'в филтър — компандер.............. 151

8.4. Динамични шумови филтри.............. 152

Глава IX. Влияние на температурата върху качествените показатели на касетните магнитофони.............. 159

9.1. Зависимост на акустичните параметри на магнитната лента от температурата...............159

9.2. Температурна зависимост на честотната характеристика на касетния магнитофон........ .... .... 160

Глава X. Система за регулиране темпа на речта в касетните магнитофони със специално предназначение........163

10.1. Сегментация на звуковия сигнал............ 164

10.2. Избор на сегментите на сигнала............ 168

10.3. Техническа реализация на системата „VSC“....... 170

Глава XI. Български касетни магнитофони............. 173

11.1. Касетен магнитофон „Огоста“............. 173

11.2. Касетен стереомагнитофон „Ком“........... 175

11.3. Касетофон „Монтана“ . .   178

Приложение 1а. Универсални магнитни глави — моно..... 182

Приложение 16. Универсални магнитни глави — стерео..... 185

Приложение 2. Изтриващи глави..............188

Приложение 3. Електроакустични данни за някои типове касетни ленти  .............. 189

Приложение 4. Измерителни ленти.........  192

Приложение 5. Характеристики на магнитни глави, чиито каталожни данни са дадени в прил. 1 и прил. 2 . . 195

Литература .  .................  203
Категория › Електроника

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.