33 схеми на и с тригери

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  26

ПРОДАДЕНА

Автор:М. Димитрова, В Пунджев
Издателство:Техника
Страници:117
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Неизползвана книга

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Раздел I

Тригер. Основни сведения. Видове тригери. Някои по-важни параметри на тригерите .............................. 5

Раздел II

.11. Схеми на тритери

1. Симетричен тригер с колекторно базови връзки и с външно предна-прежение...............■............ 13

2. Симетричен тригер с колекторно базови връзки с автоматично пред-напрежение........................... 16

3. Симетричен тригер с повишено бързодействие........... 17

4. Симетричен транзисторен тригер с облекчено пускане ....... 18

5. R S-трнгер с логически елементи И-НЕ.............. 1§

6. RS-тригер с логически елементи И-НЕ.............. 24

7. .RS-тригер с логически елементи ИЛИ-HE............. 26

Ê. D-тригер с логически елементи И-НЕ............... 27

9. /"-тригер с логически елементи И-НЕ............... 28

10. Ж-тригер с логически елементи И-НЕ............... 38

11. Тригер с операционен усилвател................. 31

12. /J-тригер в TTL интегрално изпълнение .  ............ 33

13. D-тригер в CMOS интегрално изпълнение............. 36

14. Ж-тригер в TTL интегрално изпълнение.............. 39

15. Ж-тригери в CMOS интегрално изпълнение............ 41

16. Използуване на D-тригер за изграждане на тригери от друг тип (RS JK, или Т)......................... 43

17. Йползуване на Ж-тригер за изграждане на тригери от друг тип (RS, D или Т) ....  .................... 45

Раздел III

Схеми с използуване на тригери

18. Схеми за формиране на сигнали от механични контакти...... 4®

19. Схема за индикация на промяната на нивото на даден сигнал .... 47

20. Схема за синхронизация с поредица сигнали ............ 48

21. Схема за изработване на импулс, синхронен с тактовата поредица и равен на техния ггериод...................... 49

22. Получаване на две поредици импулси, противофазни една спрямо друга.............................. 50

23. Получаване на две поредици импулси, разместени на — период една спрямо друга .......................... 51

24. Получаване на импулсни поредици с коефициент на запълване точно равен на 0,5 ......  .................... 51

25. Използуване на тригер за формиране на импулси по продължителност (като чакащ мултивибратор)  ................... 52'

26. Формиране на сигнал от сензорен бутон........   54

27. Двоично броене на импулси с тригери............... 55

2S. Десетични тригерни броячи . . . . •............... 58

29. Тригерни броячи с коефициент на деление, различен от 1п и от 10 61

30. Тригерни премесеащи регистри.................. 66

31. Тригерни кръгови броячи..................... 68

32. Броячи на Джонсън....................... 70

33. Проектиране на реално устройство с тригери........... 71

IV. Раздел IV

Спомагателни устройства за работа с тригери

1. Общи сведения.......................... 77

2. Източници на захранващо напрежение............... 78

3. Генераторни схеми ........................

4. Устройства за контрол на действието на схемите.......... 100

5. Пробиици на логически нива................... 103

Литература .......................... 116

1-бз-33-схеми-на-и-с-тригери
Категория › Електроника

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.