Наръчник на инженера. Част 2: Механика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  74

Автор:Иван Кисьов
Издателство:Техника
Страници:748
Корици:ТВЪРДИ
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170/245/45 Състояние: Добро
Наръчник на инженера. Част 2: Механика / Иван Кисьов

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.

f X
ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ

Наръчник на инженера, част II — механика, е предназначен за практически изчисления и бързи спразки от инженери, техници и студенти от ВТУЗ при обстановка на тяхната техническа производствена дейност.

Той обхваща основните въпроси от техническата механика и съдържа много таблици с ценни числени данни, механични характеристики на материалите и други сведения. Стремил съм се да изложа материала преди всичко по-пълно и по-ясно и дотолкова сбито, доколкото това не е било в ущърб на първите две условия. Все с тази цел поместих много чертежи и голям брой примери. Терминологията и означенията са според българските държавни стандарти БДС 1949—54 и БДС 1950—54.

Съществуват още много въпроси, предимно специални, които би трябвало да намерят място в този наръчник, но поради ограничения в обема това не можа да стане при първото му издание.

При съставянето на наръчника съм използувал обширна техническа литература и голям брой наръчници — съветски и чуждестранни. Положих много усилия за преодоляване на трудностите при подбирането и подреждането на материала, събирането на съвременни числени данни и избягването на грешки. Въпреки това възможно е книгата да има непълноти и недостатъци. Моля читателите да ми съобщят за тях, а също така да направят препоръки за попълване и подобряване на тази част на наръчника при второто му издание.

Считам за свой дълг да изкажа голяма благодарност на |проф. Аркадий Стоянов1, който прочете ръкописа извънредно внимателно и направи редица ценни забележки и препоръки.
София, 1 август 1959 г.
Ив. Кисьов


******************
Трето издание. Тираж 14075 бр.

Тази част II на Наръчник на инженера представлява продължение на неговата част I — математика, и е предназначена за инженери, техници и студенти от ВТУЗ.

Книгата съдържа основните въпроси на техническата механика — статика, кинематика, динамика и съпротивление на материалите. Материалът е изложен и подреден с оглед на бързо и удобно използуване при технически изчисления. Дадени са много чертежи, примери и таблици за геометричните характеристики на сеченията, за масовите инерционни моменти на телата, за механичните характеристики на материалите и други ценни сведения.
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.