Философски въпроси на психологията

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  41

Автор:Нина Димитрова
Издателство:БАН
Страници:207
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод...............................................................   5

ПЪРВА ГЛАВА. ФИЛОСОФСКИ ВЪПРОСИ НА ПСИХОЛОГИЯТА-СЪЩНОСТ И МЕТОДОЛОГИЧНИ ФУНКЦИИ.... 9

ВТОРА ГЛАВА. СХВАЩАНИЯ ЗА ПРИРОДАТА НА ПСИХИЧНОТО..........     37

1. Схващания за същността на психичното, формирани под влиянието на немската психологическа школа на Вунд.............................. 40

2. Възгледите на българските ремкеанци по въпроса за съзнателната и безсъзнателната психика.................................................. 48

3. Същността на психичното според фройдисткото направление у нас.. 66

4. Българската материалистическа мисъл за природата на психичното.. 81

ТРЕТА ГЛАВА. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИЯТ ПРОБЛЕМ—ТРАКТОВКИ И РЕШЕНИЯ...................................................... 101

1. Психофизичният паралелизъм в трудовете на български последователи на школата на Вунд..................................................... 104

2. Концепцията за „взаимодействието“ в ремкеанското решение на психофизиологичния проблем...............   113

3. Представители на фройдизма у нас по въпроса за отношението между психично и физиологично........................................... 124

4. Материалистическият подход към психофизиологичния проблем .....131

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. МЯСТОТО НА ПСИХОЛОГИЯТА В СИСТЕМАТА НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ................................. 144

1. Психологията в разбиранията на експерименталното направление ____145

2. Логицистичната психология на последователите на Ремке у нас ......153

3. Биологично ориентираната аналитична психология.................... 161

4. Българската марксистка мисъл за ролята и значението на психологията......................    163

ПЕТА ГЛАВА. МЕТОДИ НА ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА.. 168

1. Аргументацията на експерименталния метод и неговото място в системата от психологически методи.......................................... 168

2. Ремкеанският логически анализ на психичните явления................ 178

3. Асоциативният експеримент на психоанализата, популяризиран у нас 183

4. Същност и значение на психологическите методи според българската марксистка мисъл........................................................ 186

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................  190

ЛИТЕРАТУРА....................  196

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК....................................... 206


Здраво книжно тяло, без забележки в текста, закъсана предна корица

1-Философски-въпроси-на-психологията

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.