Теоретична електротехника. Част 2 {Самуил Фархи, Сава Папазов}

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  30-4-2020
  •  58

Автор:Самуил Фархи, Сава Папазов
Издателство:Техника
Страници:249
Корици:Твърди
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Теоретична електротехника. Част 2 / С. Фархи, С. Папазов

Второ стереотипно издание. Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Подписан.

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат методите за анализ на стационарни и преходни процеси в линейни вериги с разпределени параметри, както и процеси в нелинейни вериги. Материалът е съобразен с действуващите програми по-дисциплината теоретични основи на електротехниката.

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти ог електротехническите и радиотехническите специалности на Висшия машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“. Той може да бъде-използуван и от студенти в други висши учебни заведения, където се изучават съответните раздели от теоретичната електротехника, както в от инженери и научни работници, които се интересуват от проблемите, свързани с анализа на вериги с разпределени параметри и нелииейни вериги.
(g) Самуил Леон Фархи, Сава Петров Папазов, 1983 c/o Jusautor, Sofia
621.3

***
ПРЕДГОВОР

Във втората част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат линейни вериги с разпределени параметри и нели-нейни вериги. С това се обхваща материалът върху анализ на вериги.

Книгата има следната структура. Единадесетата глава е посветена на стационарните и преходните процеси в линейни електрически вериги с разпределени параметри. В следващата, дванадесета глава са дадени уводни понятия за нелинейни елементи и техните характеристики, еквивалентни схеми на нелинейни двуполюсни и триполюсни елементи, както и някои въпроси, свързани с апроксимиране на характеристики. Тринадесетата глава обхваща методите за анализ на постоянните режими в нелинейни електрически и магнитни вериги. Методите за анализ на периодични режими в нелинейни вериги се излагат в четиринадесета глава. В последната, петнадесета глава се описват изследването на устойчивостта на статични и стационарни режими и методите за анализ на преходни процеси в нелинейни вериги.

Процесите в нелинейните вериги се характеризират с голяма разнообразие. Многобройни са и методите за тяхното изследване. Ето защо разглеждането на редица от методите за анализ се свързва с разглеждането на подходящо нелинейно устройство. С това се цели да се илюстрира приложението на основни теоретични положения.

В текста е възприето такова номериране на главите, което да позволи непосредственото цитиране на съответния материал от първата част на учебника.

Включеният в тази част материал е съобразен с действуващи-те учебни програми по дисциплината теоретични основи на електротехниката за различните специалности на ВМЕИ „В. И. Ленин“ —-София.

Глави 11 и 12 са написани от С. П. Папазов, а останалите глави и приложението — от С. Л. Фархи.

Авторите изказват благодарност на рецензентите доц. к. т. и. А. С. Козаров и доц. к. т. н. В. И. Георгиев за ценните забележки и препоръки, както и на инж. Илия Иванов за грижливата му работа при редактирането на книгата.

Авторите благодарят на Р. Ангелов за качественото изпълнение на чертежите и на М. Михайлова за оказаната помощ при оформянето на ръкописа.
София

декември, 1982 г.
С. Л. Фархи С. П. Папазов

1-бз-Теоретична-електротехника-Част-2


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.