Записки по техническа диагностика на електрически машини

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-4-2020
  •  43

Автор:Ганчо Божилов
Издателство:Технически университет - София
Страници:71
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Тираж 500 броя (Циклостилен печат - текста се чете трудно)

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод............... 3-

1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА

1.1. Основни понятия .-----------..................**•

1.2. Диагностични методи................................

1.3. Диагностични модели....  ............ > 0.

2. НЕИЗПРАВНОСТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МАШИНИ

2.1. 05ши положения..................................

2.2. Електрически не и зпо а вност и.......................16.

2.3. Механически неизправности..........   ,9-

3. ВИДОВЕ ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

3.1. Параметрти.чна диагностика........................22.

3.2. Симулационна диагностика........................24.

3.3. Високочестотна диагностика...........  26.

3.4. Виброакустическа диагностика....................27.

3.5. Ѵдарно-импулс на диагностика. .........43,

3.6. Логическа диагностика....  ................46.

3.7. Деоектоскслия.............  .....53.

4. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ДИАГНОСТИКАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ’МАШИНИ

4.1. Технически аспекти на диагностиката.............56,

4.2. икономическа ефективност на диагностиката .......58.

4.3. Организация на раЕотзта по диагностика.....,.,..59.

4.4. Тенденции във внедряването на техничехата диагностика при електрическите машини............... 60.

5. СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПРОБЛЕМА У НАС

6. ИЗЗОДИ И ПРЕПОРЪКИ................................64.

ЛИТЕРАТУРА..........       66*

1-бз-Записки-по-техническа-диагностика-на-електрически-машини
Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.