Ръководство за аудиторни упражнения по теория на телетрафика и съобщителните мрежи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-4-2020
  •  60

Автор:Цветанка Славова, Валентин Радев
Издателство:Технически университет - София
Страници:174
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Тираж 500 броя (Циклостилен печат). Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ 

Предговор............................................... 3

I ЧАСТ

Глава I - Трафични потоци 6

1.1. Теоретична част........................................ 6

1.1.1. Основни понятия................................. 6

1.1.2. Обикновен поток................................. 8

1.1.3. Примитивен поток............................... 10

1.1.4. Продължителност на заеманията. Поток от освобождавания ....... 13

1.2. Решени примери........................................ 15

1.3. Задачи.................................................. 18

Глава II - Пълнодостъпни системи 19

2.1. Теоретична част........................................ 19

2.1.1. Основни понятия, модели, трафични характеристики, качество на обслужване.................. 19

2.1.2. Системи с явни загуби и обикновен постъпващ поток............................................. 21

2.1.3. Системи с явни загуби и примитивен постъпващ поток............................................. 25

2.1.4. Системи с чакане и обикновен постъпващ поток 28

2.2. Решени примери........................................ 30

2.3. Задачи.................................................. 37

Глава III -Непълнодостъпни системи със загуби 39

3.1. Теоретична част »................................... 39

3.1.1. Структура на степенчати схеми................. 41

3.1.2. Равномерни схеми................................ 41

3.1.3. Идеално-симетрични непълнодостъпни схеми .. 43

3.1.4. Методи за изчисление на непълнодостъпни схеми ... 44

3.2. Решени примери........................................ 45

3.3. Задачи.................................................. 50

Глава IV -Многозвенни схеми 52

4.1. Теоретична част........................................ 52

4.1.1. Комбинаторен метод на Якобеус................. 54

4.1.2. Метод на ефективната достъпност............... 55

4.2. Решени примери........................................ 57

4.3. Задачи.................................................. 61

Глава V - Имитационно моделиране 65

5.1. Теоретична част........................................ 65

5.1.1. Модел на външната среда (постъпващия трафик) 66

5.1.2. Модел на структурата на системата и дисциплината на обслужване... 73

5.1.3. Организация на наблюденията.................. 84

5.1.4. Събиране и обработка на статистически данни . 87

5.1.5. Оценка на точността на моделирането........... 88

5.1.6. Оценка на точността на моделирането........... 88

5.1.7. Планиране на експеримента..................... 89

II ЧАСТ
5.2. Решени примери..........'..............................

5.3. Задачи..................................................

Глава VI -Съобщителни мрежи

6.1. Теоретична част........................................

6.1.1. Структура на мрежата ......................

6.1.2. Структурна надеждност на пътищата и връзките

6.1.3. Основни характеристики на телефонната мрежа

6.1.4. Средства и методи при проектирането на телефонни мрежи.....................................

6.2 Решени примери........................................

6.3 Задачи..................................................
II ЧАСТ

1. Общи бележки

2. Общи сведения за КС "Кроспойнт”

2.1. Съкратени обозначения................................

2.2. Блокова схема и основни съоръжения на ESK 10 000Е

2.3. Кратки сведения за избирателните стъпала...........

3. Проектиране на селищна АТЦ ”Кроспойнт” в ра-

йонирана мрежа

3.1. Предварителни данни..................................

3.1.1. Изходни данни...................................

3.1.2. Прегледен план на централата...................

3.1.3. Някои общи бележки върху изчислението на управляващите устройства......................

3.2. Първи етап на изчислението...........................

3.2.1. Определяне броя на RSA.........................

3.2.2. Изчисление на регистри А.......................

3.2.3. Преизчисление на RSÀ...........................

3.2.4. Изчисление на търсачно стъпалоБѴѴА...........

3.2.5. Изчисление на MFC приемници (MER) и търсачно стъпало за тях (SWMER)...................

3.2.6. Изчисление на приемници за тастатурно избиране (ТЕ) и търсачно стъпало към тях (SWTEE).

3.3. Втори етап на изчисление..............................

3.3.1. Изчисление на RSK   ..........................

3.3.2. Изчисление на REGK и SWK....................

3.3.3. Изчисление на MEV и SWMEV..................

3.4. Трети етап на изчисление..........^....................

3.4.1. Групообразуване на стъпало TW................

3.4.2. Определяне броя на междинните вериги AB в една съединителна група AB....................

3.4.3. Определяне броя на комутационните групи CD.

3.5. Четвърти етап на изчисление..........................

3.5.1. Първо посокоизбиращо стъпало за изходящи връзки............................................

3.5.2. II RWG и RWK...................................

Използвана литература ..........................

ПРЕДГОВОР
Ръководството по ’’Теория на телетрафика и съобщителните мрежи” е предназначено за аудиторни упражнения по едноименната дисциплина, изучавана от студентите със специалност ’’Съобщителна техника” при Техническия университет, София. Тази дисциплина беше включена в учебните планове през 1981 г. с цел задълбочаване на познанията на студентите от специализация ’’Комутационни съобщителни системи”.

Теорията на телетрафика полага основите на един все по-разрастващ се клон на математиката - ’’Теория на масовото обслужване”, и се развива като самостоятелна теория, която предлага на инженерите методи и средства за оразмеряване, анализ и изследване на съобщителните мрежи и системи. Много учени и изследователи дават своя принос за развитието на телетрафичното инженерство. Известни са имената на Ерланг, Палм, Якобеус, Уилкинсон, Елдин, Лотце, Рогинский, Харкевич, Лившиц, Шнепс др. Те разработиха съвременни методи за изследване на телетрафичните системи, lia провежданите всеки 3 години международни конгреси по телетрафик се докладват много нови разработки и методи, като се наблюдава тенденция за все по-широко използване постиженията на изчислителната техника при решаването на телетрафичните проблеми и особено при имитационното моделиране.

Основната I част, която е съставена от кратки теоретични бележки, решени примери и задачи в множество варианти, служи за провеждане на аудиторни упражнения, както и за самостоятелна работа на студентите.

II част е посведена на проектирането на комутационни системи и е предназначена да улесни студентите при работата им върху курсови работи и проекти в областта на комутацията по дисциплините ’’Комутационни съобщителни системи”, "Теория на телетрафика и съобщителните мрежи”, ’’Електронни комутационни системи” и др. За опростяване на номерацията и улеснение при ползване на II част е оформена самостоятелно и няма връзка с I част.

Пета глава от I част е написана от В. Радев.

Авторите

1-бз-Ръководство-за-аудиторни-упражнения-по-теория-на-телетрафика-и-съобщителните-мрежи
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.