Електрически машини. Венцислав Динов

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-4-2020
  •  54

Автор:Венцислав Динов
Издателство:Техника
Страници:510
Корици:Твърди
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. Добро
Електрически машини - Венцислав Динов

Съдържание

Предговор

ВЪВЕДЕНИЕ

В.1. Предназначение на електрическите машини........... 3

В.2. Основни закони при електрическите машини.......... 6

В.З. Режими на работа на електрическите машини и принцип на обратимостта при електрическите машини............... 6

В.4. Енергийни диаграми при електрическите машини........ 8

В.5. Номинални данни на електрическата машина.......... 9

В.6. Класификация на електрическите машини...........  10

Раздел първи ТРАНСФОРМАТОРИ

Първа глава

Основни сведения и съотношения за трансформаторите

1.1. Принцип на действие и предназначение на трансформаторите ... 12

1.2. Видове трансформатори и устройство на трансформаторите .... 15

1.3. Схеми и групи на съединение на трансформаторите........26

Втора глава Работа на трансформаторите

2.1. Работа на трансформаторите на празен ход и при натоварване ... 35

2.2. Уравнения и заместващи схеми на трансформатора........46

2.3. Регулиране на напрежението на трансформаторите........59

2.4. Парглелна работа на трансформаторите.............62

2.5. Опит за празен ход и късо съединение на трансформаторите ... 71

Трета глава Специални трансформатори

3.1. Многонамотъчни трансформатори...........76

3.2. Автотрансформатори .....................83

Четвърта глава Несиметрични и преходни процеси при трансформаторите

4.1. Несиметрични режими при трансформаторите..........92

4.2. Преходни процеси в трансформаторите............120

Втори раздел

ОБШИ ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРИЯТА НА МАШИНИТЕ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК
Пета глава Общи сведения

5.1. Основни видове машини за променлив ток............135

5.2. Устройство и принцип на действие на асинхронните машини . . . 142

5.3. Устройство и принцип на действие на синхронните машини . . . 149

Шеста глава Намотки на машините за променлив ток

6.1. Общи положения ......................159

6.2. Листови двуслойни намотки с цяло число канали за полюс и фаза . 166

6.3. Трифазни и двуфазни еднослойни намотки............174

Седма глава Е.д.н. и м.д.н. на намотките за променлив ток

7.1. Е. д. н. на намотките от основния хармоник...........176

7.2. Е. д. н. от висшите хармоници.................183

7.3. М.д.н. на многофазни намотки................184

Трети раздел АСИНХРОННИ МАШИНИ

Осма глава

Основи на теорията на асинхронните машини

8.1. Общи сведения........................201

8.2. Асинхронната машина при неподвижен ротор..........202

8.3. Работа на асинхронната машина при въртене на ротора и привеждането й към неподвижен ротор..................209

8.4. Уравнения за напреженията..................212

8.5. Заместващи схеми.......................215

8.6. Режими на работа, енергийни съотношения и векторни диаграми на асинхронната машина ....................219

Девета глава

Въртящи моменти, кръгова диаграма и характеристики на асинхронната машина

9.1. Въртящи моменти ......................223

9.2. Механична характеристика ..................228

9.3. Кръгова диаграма ......................232

9.4. Работни характеристики....................239

Десета глава
Пускане на трифазните асинхронни двигатели и регулиране на честотата на въртенето им

10.1. Пускане на трифазните асинхронни двигатели.........240

10.2. Регулиране на честотата на въртене..............24 7

Единадесета глава

Накъсосъединени асинхронни двигатели с токово изместване в роторната намотка

11.1 Дълбококанални двигатели .......... 256

11.2. Двойнокафезни двигатели..................258

Дванадесета глава

Работа на асинхронните двигатели при неноминални условия и специални асинхронни машини

12.1. Работа при неноминални условия...............260

12.2. Специални асинхронни машини................264

Тринадесета глава Еднофазни и кондензаторни асинхронни двигатели

13.1. Еднофазен асинхронен двигател ...............267

13.2. Еднофазен двигател с екранирани полюси...........272

13.3. Кондензаторен двигател  ..............274

13.4. Използуване на трифазните асинхронни двигатели за работа към еднофазна мрежа ........................276

Четвърти раздел СИНХРОННИ МАШИНИ

Четиринадесета глава Основи на теорията на синхронните машини

14.1. Работа на празен ход.....................279

14.2. Изчисление на магнитната система на синхронните машини .... 282

14.3. Натоварване на синхронните машини.............292

14.4. Привеждане на електромагнитните величини на намотките на електрическите машини и относителни единици...........301

14.5. Уравнения на напреженията и векторни диаграми на синхронните машини .......................'.....308

14.6. Характеристики на синхронните генератори..........314

14.7. Построяване на векторните диаграми на синхронните машини при отчитане на насищането ....................324

14.8. Възбудителни системи на синхронните машини.........328

Петнадесета глава Паралелна работа на синхронните машини

15.1. Условия за паралелна работа и включване в паралел......333

15.2. Режими на синхронните машини при паралелната им работа . . . 336

15.3. Ъглови характеристики на синхронните машини

15.4. Устойчивост на работата на синхронните машини

Шестнадесета глава Синхронни двигатели и компенсатори

16.1. Синхронни двигатели ...... 349

16.2. Синхронни компенсатори ..................354

Седемнадесета глава

Несиметрични режими и преходни процеси при синхронните машини

17.1. Несиметрични режими при синхронните машини........357

17.2. Преходни процеси в синхронните машини...........375

Пети раздел ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Осемнадесета глава Общи въпроси от теорията на машините за постоянен ток

18.1 .Принцип на действие и режими на работа на машините за постоянен ток...... 400

18.2. Устройство на машините за постоянен ток...........406

18.3. Намотки на машините за постоянен ток.............414

18.4. Основни електромагнитни съотношения при машините за постоянен ток .............................430

18.5. Реакция на котвата .....................431

18.6. Комутация при машините за постоянен ток...........440

Деветнадесета глава Генератори за постоянен ток

19.1. Общи сведения, класификация и характеристики........454

19.2. Генератори с независимо възбуждане.............455

19.3. Генератори с паралелно възбуждане..............460

19.4. Генератори с последователно възбуждане............464

19.5. Генератори със смесено възбуждане..............465

19.6. Паралелна работа на генераторите за постоянен ток.......466

Двадесета глава Двигатели за постоянен ток

20.1. Общи сведения за двигателите за постоянен ток.........471

20.2. Двигатели с паралелно възбуждане...........• 480

20.3. Двигатели с последователно възбуждане............487

20.4. Двигатели със смесено възбуждане..............493

Двадесет и първа глава Колекторни двигатели за променлив ток

21Л. Еднофазни колекторни двигатели за променлив ток.......494

21.2. Трифазни колекторни двигатели за променлив ток.......498

Здраво книжно тяло, няколко отметки. Отлично запазена книга.

-1-Електрически-машини


Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.