Ръководство за изпитване на електрически машини. Д. Димитров, И. Ваклев, Д. Сотиров, М. Стоянов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-4-2020
  •  68

Автор:Д. Димитров, И. Ваклев, Д. Сотиров, М. Стоянов
Издателство:Техника
Страници:304
Корици:МЕКИ
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана. Без следи от употреба, позахабени корици.

УДК 621.313 (075.8)
В ръководството са разгледани общи въпроси от изпитването на електрически машини, както и изпитването на основните типове машини: трансформатори, асинхронни, синхронни, постояннотокови и колекторни машини за променлив ток.

Ръководството е написано в съответствие с учебните програми по дисциплината електрически машини за студентите от всички специалности на Електротехническия факултет при Технически университет - София. Може да се използува и от студентите от сродни специалности в другите висши технически учебни заведения в страната. Представлява интерес и за инженерно-техническите кадри в практиката Точки 1.1, 1.6.3 до 1.10.4 и глава IV са написани от проф. Д. Димитров, т.1.2 до 1.6.2, т.1.11 до 1.13, глава III и глава VI от доц. И. Ваклев, глава V от доц. Д.Сотиров и глава II от гл. ас. М. Стоянов.
© Димитър Александров Димитров Илия Йорданов Ваклев Димитър Кирилов Сотиров Марин Петров Стоянов, 1991 с/о Jusautor, Sofla

ПРЕДГОВОР
В ръководството са отразени съвременните тенденции в теорията и изпитването на електрическите машини. Застъпени са и някои нови видове изпитвания, като измерване на шум и вибрации, загряване на електрически машини и др. Включено е изпитване на съвременни електрически машини, като високомоментни и безконтактни постояннотокови двигатели и др. Намален е относителният дял на изпитването на постояннотокови и колекторни машини за променлив ток поради по-ограниченото им приложение в практиката.

Отразени са изискванията на действуващите у нас държавни стандарти, свързани с изпитването на различните видове електрически машини, поради което ръководството представлява интерес и за специалистите от практиката.

Авторите считат за свой дълг да изразят най-дълбоката си признателност към делото и творчеството на доц.Иордан Цанков - създателят на лабораторията по електрически машини на Технически университет - София, авторът на претърпялата 7 издания книга "Изпитване на електрически машини”, гoлeмият инженер, педагог и човек, нашият незабравим учител.

От авторите1-Ръководство-за-изпитване-на-електрически-машини
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.