Теория на телетрафика и съобщителните мрежи

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-4-2020
  •  40

Автор:Цветана Славова
Издателство:Технически университет - София
Страници:272
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Циклостилен печат, издание на Технически университет - София

Тираж 300 екземпляра.

УВОД

По някои оценки, извършени в други Страни, се счита, че добре организираната съобщителна мрежа дава не по-малко от 10 X от националния доход. За икономическите показатели и е фактивноат на работа на телетрафичните системи не бива да Се съди само от печалбата, получена от съответните съобщителни ведомства fза ползване на съобщителните средства. Изследванията, например върху междуселищните телефонни мрежи 8 СССР, са показали, че само 20 X от общия икономически eçiekm се пада на отрасъл съобщения, докато 80 X получават самите потребители на съобщителни услуги. Следователно, вложенията за развитие, изучаване, усъвършенствуване и проектиране на съобщителните, мрежи се връщат като многократна» печалба за цялото стопанство на страната. Това обстоятелство дава основание да считаме, че не бива да се пестят усилията и средствата при създаването на колкото е възможно по-съвършена и надеждна съобщителна система, за нейния задълбочен анализ и опознаване на най-скритите явления, процеси и взаимодействия в Сложните й подсистеми.

Курсът по "Теория на телетрафика и съобщителните мрежи" има за цел да задълбочи ,познанията на студентите от специалността комутационна съобщителна техника <КСТ) относно възникването и свойствата на графичните потоци, създаването на адекватни модели на телетрафичните системи, " прилагането на различни методи за анализ и синтенз на системите .и т.н.

Учебникът е ограничено отношение на обема, обаче въпреки това 8 приложение е даден най-необходимия минимум от таблици и номограми, които ще послужат при прилагането на методите и решаване на числените примери. Такъв комплект от таблици не може да се намери Q изданията на български език.
Авторът

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.

1-бз-Теория-на-телетрафика-и-съобщителните-мрежи
Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.