Светлата диря на един живот. Книга за Димитър Димов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-4-2020
  •  77

Автор:Сборник
Издателство:Партиздат
Страници:428
Корици:ТВЪРДИ
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Книгата е подвързана допълнително, включен е много снимков материал към текста
СЪДЪРЖАНИЕ
До възпоменателното събрание по случай 80-годишнината от рождението на Димитър Димов Тодор Живков
Към читателя Николай Чернев
Вдъхновяващ пример за идващите поколения Стоян Караджов
НАПИСАНО ОТ НЕГО
Партийна автобиография
Заявление-протест от Димитър Димов до XXII Обикновено народно събрание
Временен правилник на народните дружини: № 1 — „Съби Димитров“, и № 2 — „Георги Георгиев“
Из „Бележки по историята на нашата партия“
В какво се състои силата на Съветския съюз
На борба за повече хляб
Положението на нашата страна и изходът от него
Докога?
Писмо па командира па VI ВОЗ Димитър Димов (бай Даньо) до командира Иван Гинчев (Йонко) и политкомисаря Атанас Димитров (Милан) па отряд № 2
На работа за изграждане на Отечествения фронт
Писмо на щаба на VI ВОЗ до. политкомисарите и командирите на отрядите № 3 и № 4.
Нареждане на щаба на VI ВОЗ до партизанските отряди в зоната...............79
Положението на работниците — скъгіотията и надниците. 81
Писмо на командира на VI ВОЗ Димитър Димов (Т. Тана-сов) до политкомисаря на отряд № 1 Велчо Чайков (Пешо) 87
Преглед на положението в света и у нас в началото на 1944 г. и нашите задачи.............91
Писмо на щаба па VI ВОЗ до ОК. и щаба на V ВОЗ — Стара Загора.............97
Заповед № 4. До командирите и бойците от отрядите, четите и бойните групп от Шеста 03 на НОВА......99
ГІисмо на командира на VI ВОЗ Димитър Димов (Т. Танасов) до Костадин Велев (Крум).........101
За правителствената промяна........105
Какво е същественото в речта на Багрянов, израз на какво е тя?...............106
Поглед върху положението в света и у нас.....108
Из писмото на командира на VI ВОЗ Димитър Димов (Т. Танасов) до политкомапдира на зоната Никола Янев (Венев) 114
Писмо на Димитър Димов (Геров) до ЦК на БРП. . 120
Писмо на Димитър Димов (Геров) до Александър Обретенов (Симеонов) — Бургас......122
Писмо на Димитър Дцмоц (бай Йордан) до командира на отряд „Хаджи Димитър“ Иван Гинчев (Йонко) ....125
Писмо на командира на VI ВОЗ и пълномощник на ЦК Димитър Димов (Танасов) до Атанас Стойков.. (Емил), секретар., на ГК на БРП в Сливен..........130
Заповед № 14 на щаба на VI ВОЗ до щаба на въстаническия отряд „Хаджи Димитър“...........131
Реч на другаря Димитър Димов по случай посрещането на съветските, офицери в Ямбол ..........132
Да преодолеем трудностите ...........132
Към още по-голяма-бдителност!......135
Нова година-ще ни донесе онова, което, .сами сц-създадем! .. .136
До ръководството на народното читалище „Митошка Манолова и Иорданка Кондова“ — Ямбол.......137
Нашите предмайски интервюта........139
9 септември донесе за България 9 май .......141
За бореца Стоян Златев..........142
Да подберем достойни кадри. . ... 144
За нашата работа в село.145
Как създадохме в. „Народен другар“? .....150
Учител и другар......... . . . . 162
Из речта на Димитър Димов на тържествен възпоменателен митинг на връх Околчица, 2 юни 1960 година. . . . 164
Реч на Димитър Димов при откриване изложба за живота и дейността на Георги Димитров........168
Бележки за живота в затвора ..........173
Из доклада на Димитър Димов на тържественото събрание
в София по случай Деня на политзатворника — 11 април. 194
Срещата ми с другаря Антон Иванов......197
Из словото на Димитър Димов по случай 70-годишнината от рождението на Христо Михайлов, произнесено в Михайловград 199
Извор на вдъхновение, школа за възпитание и патриотизъм 210
Преди двадесет години. ,. ......219
Деветосептемврийското въстание в'VI въстаничсска оперативна зона..............236

В НАШАТА ПАМЕТ
Блестящо оправда доверието Цола Драгойчева ...............241
Спомени за моя брат и семейството ни Паунка Димова .........216
Бяхме близки приятели и другари Никола Каменаров ..............251
Началото Кутьо Панчев ...............259
Като трудовак Димитър Ангелов..............262
Моят най-добър другар и. учител Димитър Чаушев............263
Смисълът на живота ни Тодор Карнобатлов.....266
Словото му беше кратко, ясно и разбрано Атанас Манолов .....269
Така любеше нашата младеж Добри Терпешев .... 271
Нещо за човека и комуниста Борис Копнее ......273
Нашият бай Димитър Груди Атанасов.......277
Командирът на зоната Панайот Каракачанов.....280
Случка от затворническото ежедневие Любен Станчев ...289
Един от „апрнлците“ Иван Целее........290
Димитър в моя живот Станка Димова.......292
Нашият учител Борис Киров..........299
В него думи II дела се сливаха ведно Стоян Сюлежзов .....310
Спомени за бай Даньо Стефан Ганев.......315
Пълномощникът иа Централния комитет Паскал Стефанов. 321
Прозорлив ръководител Янка Панчева.......323
Обаятелна личност Руси Христозов......
Комунистическият морал беше негова същност Китя Аврамова 330
Светъл пример Васил Зикулов ..................333
Комунист от благоевско-димнтровски тип Кольо Тодоров. 338
Мъдър политически и военен ръководител Петко Николов
„Димитрова поляна“ Иван Гинчев........318
Първа среща Костадин Манолов.........353
Неговите университети Щиляна Чанкова......355
Пътуване към човека Мара Енева........361
Незабравимият Атанас Стойков.........374
Един от нашето семейство Иванка Бъчварова.....381
Човек с вътрешна красота С. С. Бирюзов......
Беше наистина популярен Минчо Минчев......
Строител на нова България Недялко Коняров .....
Като генерал Цвятко Караджов........393
Kaто Дипломат Константин Григоров..........395
С доверие към хората Стамо Керезов.......397
Бях му шофьор Жельо Стоянов........399
Народната мъдрост реши спорния въпрос Калчо Калчев. 405
Нарекохме го с неговото іше Костадин Улучев .... 408
Последна среща Тодор Стоянов.........410
Кратки биографични дании за авторите на спомените. . 417

п-ст-кн.Книга-за-Димитър-Димов

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.