Спомени и очерки из българските революционни движения 1868-1878

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  15-4-2020
  •  69

Автор:Минко Марковски
Издателство:Отечествен фронт
Страници:368
Корици:ТВЪРДИ
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Важни епизоди от революционните борби през 1868—1878 г. в записките на самобитен повествовател — д-р В. Трайков, Д. Марковски.......... 5
Предговор..................21

ЧАСТ ПЪРВА
I. Троянските обществени наредби в турско време (Исторически бележки)..........25
II. Първият политически аштатор в Троян .... 30
III. Повдигане националния дух........37
IV. Организиране на Троянския м. ч. б. революционен комитет ......... ...... 44
V. Из януарската обиколка на В. Левски.....58
VI. Подозреният кон.............69
VII. Избиране и изпращане представители за общото комитетско събрание в Букурещ...... 79
VIII. Левски урежда Троянския м. ч. б. р. комитет по новоприетия устав....... 84
IX. Комитетският касиер докладва пред Левски за положението на комитета и касата му ... . 95
X. Едно комитетско решение за политически обиск . . 101
XI. Тайното съзаклятие на Троянския м. ч. революционен комитет...............107
XII. Невинната жертва на турския шпионин.....114
XIII. Анонимното писмо............124
XIV. Последната среща на В. Левски с троянските съзаклятници ..........  132

ЧАСТ BTOiPA

I. Положението на Троянският революционен комитет след арестуването и обесването на В. Левски . . 141
II. До революционния пункт и обратно. (Епизод из живота на революционера П. Волов — 1875 г.) . 146
III. Войводите Хитров и Фамцров........154
IV. Приготовление за Априлското въстание .... 170
V. Гузен негонен бяга (Една случка от Троянското съзаклятие през 1876 г.)......... 174
VI. Спомени от Априлското въстание през 1876 г. . . 181
VII. В критическите минути (Исторически епизод от ре-вол. движения в 1876 г.).........193
VIII. Писма из Стара планина (Епизод яз живота на революционера П. Волов)..........201
IX. Откриване на Троянското тайно революционно съзаклятие .................209

ЧАСТ ТРЕТА
I. Арестуването на троянските съзаклятници (Спомен от 1876 г.)..............217
II. Обиск.................226
III. Троянските политически престъпници в Ловчанския затвор.................248
IV. Пушката я сабята на Левски (Исторически епизод) 256
V. Затворите в Търново и Русе.........264
VI. Грабежите на стремските башибозуци в Троян. Краткото властвуване на троянчаните ....... 272
VII. Ограбването и изгарянето на Троян.....276
Бележки.............. ... 287

Неизползвана книга.

1-Спомени-и-очерки-из-българските-революционни-движения-1868-1878

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.