Методическо ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част 1: Статика и кинематика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-4-2020
  •  87

ПРОДАДЕНА

Автор:С. Бъчваров, А. Джонджоров, Б. Чешанков, Н. Малинов
Издателство:Техника
Страници:366
Корици:ТВЪРДИ
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Без следи от употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 

РАЗДЕЛ I СТАТИКА

Глава 1. Редукция и равновесие на конкурентна система сили .... 7

Глава 2. Момент на сила спрямо точка и спрямо ос Двоици.....23

Глава 3. Редукция на произволна пространствена система сити .... 36 

Глава 4. Определяне на опорните реакции при произволна пространствена система сили ...................46

Глава 5. Аналитична и графична редукция на произволна равнинна система сили  ..........  60

Глава 6. Аналитично и графично определян^ на опорни реакции при равнинна система сили. Кулманова задача ........ 66

Глава 7. Герберови греди......................78

Глава 8. Тристйвни конструкции ..................89

Глава 9. Прътови конструкции  ............102

Глава 10. Център на тежестта .....;.............124

Глава 11. Равновесие на тяло и системи от тела при наличие на триене 146

Глава 12. Общи задачи ......      162

РАЗДЕЛ II КИНЕМАТИКА

Глава 13. Движение на точка.................

Глава 14. Движение на точка в естествена координатна система .

Глава 15. Общи задачи за движение на точка .  ......

Глава 16. Прости дви ения на твърдо тяло ............

Глава 17. Преобразуване на ирости движения..........

Глава 18. Кинематика на равнинно движение на твърдо тяло. Закон на движение, скорости, моментен център на скоростите. Центроиди........................

Глава 19. Ускорения на точките от равнинна фигура. Моментен център на ускоренията .   ...

Глава 20. План на скоростите и план на ускоренията при равнинно движе ние на твърдо тяло  .....

Глава 21. Кинематика на твърдо тяло с една неподвижна точка .

Глава 22. Кинематика на относително движение на точка. . . .

Глава 23. Събиране на движения на твърдо тяло, Кинематика на диференциални механизми. Метод на Вилис..........

Глава 24. Общи задачи......................

Глава 25. Използуване на компютър при решаване на задачи от статикакинематика .....................

Приложение I. Програма за пресмятане на линейни алгебрични уравнения  ............... . .

Приложение И. Програма за чертане на графика на функция, зададена параметрично

Приложение III. Видове опори и опорни реакции .........355

Приложение IV. Център на тежестта на някои хомогенни равнинни

фигури и тела.................360

Литература..............  364

1-Методическо-ръководство-за-решаване-на-задачи-по-теоретична-механика-Част-1-Статика-и- кинематика
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.