Произход на семейството, частната собственост и държавата

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-3-2020
  •  16

Автор:Фридрих Енгелс
Издателство:Партиздат
Страници:224
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Произход на семейството, частната собственост и държавата - Фридрих Енгелс
Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

ПРЕДГОВОР
Книгата на Фридрих Енгелс „Произход на семейството, частната собственост и държавата“ е едно от основните съчинения на научния социализъм. В нея се разглежда от научно-материалистпческо гледище историята на човечеството от най-древните епохи, разкриват се причините, довели до възникването на частната собственост, разделянето на обществото на антагонистични класи и появяването на държавата като оръдие на експлоататорските класи.

В това произведение за пръв път в марксистката литература се осветлява еволюцията на семейството от позициите на историческия материализъм. Но главната проблема, основното в книгата е несъмнено въпросът за произхода и същността на държавата. Енгелс доказва, че държавата не е съществувала и няма да съществува вечно. Т*я възниква на определена степен па икономическото развитие на обществото като продукт и проявление на непримиримата класова борба в експлоататорското общество и постепенно Ще отмре с пълната победа на безкласовото комунистическо общество.

Този труд на Ф. Енгелс въоръжи дейците на работническото движение с дълбоко научни аргументи за разобличаване на апологетите на капитализма и на дребнобуржоазните реформиста от всички разновидности. В. И. Ленин определя книгата на Енгелс като „едно от основните съчинения на съвременния социализъм“.

Произведението на Ф. Енгелс „Произход на семейството, частната собственост и държавата“ става известно на българския читател още при първите стъпки на социалистическото движение в страната. В първия сн труд „Що е социализъм и има ли той почва у нас?“ (1891 г.) основоположникът на научния социализъм в ....

***
Съдържание

Предговор

ПРОИЗХОД ПА СЕМЕЙСТВОТО; ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДЪРЖАВАТА. Във връзка с изследванията на Луис X. Морган

Предговор към първото издание от 1884 г 

I. ПРЕД ИСТОРИЧЕСКИ СТЪПАЛА НА КУЛТУРАТА

1. Дивачество.........

2. Варварство........

II. СЕМЕЙСТВОТО.........

III. ИРОКЕЗКИЯТ РОД........

IV. ГРЪЦКИЯТ РОД......

V. ВЪЗНИКВАНЕ НА АТИНСКАТА ДЪРЖАВА

VI. РОД И ДЪРЖАВА В РИМ......

VII РОДЪТ У КЕЛТИТЕ I! ГЕРМАНЦИТЕ

VIII. ОБРАЗУВАНЕТО НА ДЪРЖАВА У ГЕРМАНЦИТЕ

IX. ВАРВАРСТВО II ЦИВИЛИЗАЦИЯ.....

НОВООТКРИТ СЛУЧАИ НА ГРУПОВ БРАК ...

Бележки . .

Именен показалец.........

Показалец на географските и етнографските наименования

ст-Фридрих Енгелс

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.