Поведенческа диагностика при животните

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-3-2020
  •  99

Автор:Румен Бинев
Издателство:Кота
Страници:209
Корици:Меки
Година:2014
Броя:1
ISBN:978-954-305-377 Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Поведенческа диагностика при животните

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор................................................................................................ 4

Въведение........................................................................ 5

ОБЩА ЧАСТ

Нарушения в поведенческите активности при всички или повечето видове животни.................................................... 10

Нарушени поведенчески активности, свързани е кожата и космената покривка..................................................................... 10

Нарушени поведенчески активности, свързани е вокализацията  12

Нарушени поведенчески активности, свързани е дихателната система..............................7................................................. 15

Нарушени поведенчески активности, свързани с храносмилателната система......................................................................... 19

Нарушени поведенчески активности, свързани с отделителната система.................   31

Нарушени поведенчески активности, свързани с опорно-двигателната система.......................................................................... 34

Нарушени поведенчески активности, свързани с нервната система 40 Нарушени поведенчески активности, свързани с психичната дейност................................................................................. 44

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Видово специфични нарушения в поведенческите активности... 46

Нарушения в поведенческите активности при едри преживни животни.................................     46

Нарушения в поведенческите активности при дребни преживни животни (овце и кози)........ 87

Нарушения в поведенческите активности при коне......................110

Нарушения в поведенческите активности при свине.....................141

Нарушения в поведенческите активности при кучета................... 151

Нарушения в. поведенческите активности при котки.....................186

Нарушения в поведенческите активности при птици.....................207

Нарушения в поведенческите активности при риби......................223

***
Настоящата книга „Поведенческа диагностика” при животните разглежда проблематика, свързана с някои характерни нарушения в поведенческите активности на животните, причините за тяхното възникване и възможните патологични нарушения, при които биха могли да се наблюдават. Третираната материя е особено актуална във ветеринарната медицина и в частност за ветеринарномедицинската диагностика.

Научното издание се състои от две части.

В общата част се описват нарушени поведенчески активности, наблюдавани при всички или повечето видове животни. Дават се обобщени сведения и за причините за тяхното проявление. По този начин се разкрива зависимостта между нарушените поведенчески активности, причините за тяхното възникване и заболяванията при животните.

В специалната част се описват основните поведенчески характеристики и се разглеждат специфичните поведенчески нарушения при различните видове животни - преживни, коне, свине, кучета, котки, птици и риби. Описани са и конкретните заболявания, при които биха могли да се установят съответните нарушени активности.

Надяваме се, че систематизирането на информацията по този начин ще спомогне за по-точната, бърза и адекватна диагностика.

Част от нарушените активности са онагледени със снимков материал, което допринася за по-разбираемото възприемане на изложената информация.

Тъй като изданието има подчертана практическа насоченост, то ще бъде полезно не само за студентите по ветеринарна медицина и за ветеринарномедицинските специалисти, но и за всички, които се занимават с изучаването, отглеждането и използването на животни със стопанско, продуктивно и социално значение.

Това е първи опит за разглеждане на подобна проблематика в такъв аспект и с благодарност ще приемем всички критични бележки и препоръки от читателите на настоящия труд.

От автора

© Румен Георгиев Бинев

Българска. Първо издание, Стара Загора, 2014 © Издава: „КОТА” ООД
ISBN: 978-954-305-377-3

1-Поведенческа-диагностика-при-животните

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.