Справочник по репродукция на животните

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  7-3-2020
  •  19

Автор:Колектив
Издателство:Сито 92
Страници:204
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Отлично
Предговор
Справочникът представлява практическо ръководство по репродукция при животните и е кратко изложение на основните познания за репродуктивния процес, контрола на репродукцията и лекуването на свързаните с нея нарушения при говеда, коне, прасета, овце, кози, биволи, зайци, кучета и котки.

Ръководството има практическа насоченост и съдържа информация за пълния обхват от репродуктивните препарати на Intervet, получени в резултат на продължителни лабораторни изследвания, иновации и тяхното прилагане в практиката - крайъгълни камъни в подхода на Intervet. Продуктите на фирмата се използват много широко в повече от 120 страни в света, което само по себе си илюстрира значимата и ясно изразена позиция на Intervet във ветеринарно-медицинската практика в света.

Надяваме се, че справочникът ще бъде полезен както за практикуващите ветеринарни лекари, така и за студентите които да могат да се възползват от плодовете на нашия труд.

А. Вайдербийк Президент на Intervet International

Неизползвана книга.
СЪДЪРЖАНИЕ:
Предговор
1. Физиология на репродукцията при бозайници 1
1.1. Въведение 1
1.2. Нервна система, хормонална система и клетъчни месенджъри 1
1.3. Регулиране на репродукцията при женските животни 4
1.4. Регулиране на репродукциятапри мъжките животни 9
1.5. Сезонност 10
2. Репродукция при говедата 12
2.1. Физиология 12
2.2. Управление на размножаването в стадото 12
2.2.1. Оценка на плодовитостта 12
2.2.2. Икономически аспекти 13
2.2.3. Диагностициране на бременността 15
2.2.4. Еструс и откриване на еструса 17
2.2.5 Време на осеменяване 19
2.3. Контролиране на еструса 21
2.3.1. Необходимост от контролиране на еструса 21
2.3.2. Методи за контролиране на еструса 22
2.3.3. Указания за прилагане на програмите за контрол на еструса 29
2.4. Репродуктивни смущения 30
2.4.1. Физиологични аспекти на следродилния период 30
2.4.2. Задържане на плацентата 32
2.4.3. Ненормално вагинално изтечение 32
2.4.4. Кравата не показва признаци на еструс 35
2.4.5. Нередовни естрални интервали 37
2.4.6. Крава повторка 39
2.4.7. Аборти 41
2.4.8. Нежелана бременност 44
2.5. Предизвикване на раждане 45
2.6. Бикът 46
2.6.1. Оценка на размножителната способност 46
2.6.2. Безплодие (стерилитет) 48
2.7. Трансфер на ембриони (ЕТ) 48
2.7.1. Обработка на кравата-донор 49
2.7.2. Обработка на реципиента 50
2.7.3. Програми за суперовулация с използване на Crestar 51
2.8. Близнене 52
3. Репродукция при конете 53
3.1. Физиология 53
3.2. Управление на репродукцията 54
3.2.1. Откриване на еструса 54
3.2.2. Покриване 55
3.2.3. Изкуствено осеменяване 56
3.3. Контролиране на еструса 57
3.3.1. Преходен период 58
3.3.2. Размножителен сезон 59
3.3.3. Индуциране на овулация 60
3.4. Репродуктивни смущения 62
3.4.1. Задържане на плацентата 62
3.4.2. Ендометрит и ендометриоза 62
3.4.3. Перзистиращо жълто тяло 65
3.4.4. Удължен еструс 65
3.4.5. Ембрионална смъртност и аборт 65
3.4.6. Двуплодна бременност 66
3.5. Индуциране на раждане 66
3.6. Жребецът 68
3.6.1. Крипторхизъм 68
3.6.2. Понижено либидо 68
4. Репродукция при свинете 69
4.1. физиология 69
4.2. Управление на репродукцията при свинете 70
4.2.1. Репродуктивни параметри 70
4.2.2. Диагностициране на бременността 71
4.2.3. Еструс и откриване на еструса 72
4.2.4. Определяне времето за покриване и ИО 74
4.3. Контролиране на еструса 75
4.4. Смущения в репродукцията 76
4.4.1 Анеструс 77
4.4.2 Повторки 77
4.4.3. Безплодни свине 77
4.4.4. Аборт 77
4.4.5. Незадоволителна телесна кондиция за размножаване 78
4.5. Индуциране на раждане 78
4.6. Нерезът 79
5. Репродукция при овцете 81
5.1. физиология 81
5.1.1. Сезонност на половата и овариалната активност 81
5.1.2. Естрален цикъл 82
5.2. Управление на репродукцията в стадото 82
5.2.1. Въведение 82
5.2.2. Диагностициране на бременността 85
5.2.3. Откриване на еструса 85
5.2.4. Заплождане 86
5.2.5. Изкуствено осеменяване 87
5.3. Контролиране на еструса 88
5.3.1. Рем ефект (ефект на коча) 89
5.3.2. Методи, базиращи се на прогестагени 89
5.3.3. Простагландини 91
5.3.4. Мелатонин 91
5.4. Индуциране на овулация 92
5.4.1. Ефект на коча (рем ефект) 92
5.4.2. Генетични фактори 92
5.4.3. Хранене 92
5.4.4. Гонадотропини 93
5.4.5. Имунологични методи 93
5.5. Репродуктивни смущения 93
5.5.1. Фактори на околната среда 94
5.5.2. Инфекциозни болести 94
5.5.3. Хранене 94
5.6. Индуциране на раждане 96
6. Репродукция при козите 97
6.1. Физиология 97
6.1.1. Сезонност на половата и овариалната активност 97
6.1.2. Естрален цикъл 98
6.2. Управление на репродукцията в стадото 98
6.2.1. Въведение 98
6.2.2. Диагностициране на бременността 99
6.2.3. Откриване на еструса и заплождане 100
6.2.4. Изкуствено осеменяване 101
6.3. Контролиране на еструса 102
6.3.1. Ефект на пръча 102
6.3.2. Методи, базирани на прогестагени 103
6.3.3. Простагландини 104
6.3.4. Мелатонин 105
6.4. Индуциране на овулация 105
6.5. Репродуктивни смущения 105
6.5.1. Интерсексуалност (двуполовост) 105
6.5.2. Лъжлива бременност 106
6.5.3. Инфекциозни болести 106
6.6. Предизвикване на раждане 107
7. Репродукция при биволите 108
7.1. Въведение 108
7.2. Физиология и управление на репродукцията в стадото 108
7.3. Репродуктивни смущения 109
7.3.1. Маточни увреждания 109
7.3.2. Овариални смущения 109
8. Репродукция при зайци 111
8.1. Физиология 111
8.2. Управление на репродукцията 112
8.2.1. Естествено заплождане 113
8.2.2. Изкуствено осеменяване 113
8.3. Контролиране на репродукцията 114
8.3.1. Индукция на възприемчивост 114
8.3.2. Индуциране на овулация 115
8.4. Предизвикване на раждане 116
9. Репродукция при кучето 117
9.1.1. Полов цикъл на кучката 117
9.1.2. Хормонални промени при мъжките кучета 121
9.2. Заплождане 122
9.2.1. Поведение при заплождане 122
9.2.2. Програмиране на заплождането 122
9.2.3. Установяване на овулацията 123
9.3. Бременност 125
9.3.1. Продължителност 125
9.3.2. Хормонални промени 125
9.3.3. Диагностициране на бременността 126
9.3.4. Грижи за бременните кучки 127
9.4. Раждане 128
9.4.1. Първоначални признаци 128
9.4.2. Предродилни признаци 128
9.4.3. Раждане 128
9.4.4. Забавено раждане (ленива матка) 130
9.5. Нежелана бременност (месалианс) 130
9.5.1. При кучки, непредвидени за разплод 130
9.5.2. При кучки, предназначени за разплод 130
9.6. Контрол на етруса 132
9.6.1. Овариохистеректомия (кастрация) 132
9.6.2. Хормонален контрол 133
9.7. Нарушения в репродуктивния тракт 137
9.7.1. Кучки 137
9.7.2. Други хормонални нарушения при женските кучета.140
9.7.3. Мъжки кучета 141
10. Репродукция при котките 145
10.1. Физиология 145
10.1.1. Естрален цикъл при котката 145
10.1.2. Хормонални промени при котараци 149
10.2. Покриване 149
10.3. Бременност 150
10.4. Раждане 150
10.5. Нежелана бременност 151
10.6. Контол на еструса 152
10.6.1. Овариохистеректомия (кастрация) 152
10.6.2. Хормонален контрол 153
10.7. Нарушения на репродуктивния тракт 156
10.7.1. Котки 156
10.7.2. Котараци 158
11. Информация за продуктите 161
11.1. Въведение 161
11.2. Chorulon 162
11.3. Chrono-gest за кози 164
11.4. Chrono-gest за овце 166
11.5 Covinan 168
11.6. Crestar 170
11.7. Dexadreson 173
11.8. Dexafort 175
11.9. Dexamedium 177
11.10. Durateston 179
11.11. Fertagil 181
11.12. Folligon 183
11.13. Incurin 185
11.14. Intertocine-S (Oxytocin-S) 187
11.15. Laurobolin 189
11.16. Mesalin 191
11.17. Metricure 193
11.18. Nymfalon 195
11.19 Oestradiol Benzoate 197

1-Справочник-по-репродукция-на-животните

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.