Предучилищно образование и интеграция

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  47

Автор:Колектив
Издателство:Свят 2001
Страници:167
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Втора българо-американска научно-практическа конференция 17-19 октомври 2003, София

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ

Откриване на конференцията/9

Райна Захариева — председател на Сдружение "Елисавета Кларк и Пенка Касабова" / 9
Игор Дамянов — министър на образованието и науката, патрон на конференцията. Приветствено слово /11 Кати Пардю — съпруга на посланика на САЩ в България, патрон на конференцията /13
Елизабет Хауторн — декан на факултета по педагогика в National Louis University — Chicago /17

Първи раздел
ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НУЖДИ

Пешка Коркинова, Интеграция на децата със специални образователйи нужди — нормативна уредба / 23
Ваня Матанова, Съвременно състояние на грижите и интеграцията на децата със специални образователни нужди / 28
Надежда Витанова, Възрастовата сензитивност в развитието на детето като вънтрешно условие за успешната му интеграция" / 32
Йорданка Енева, Методът на активното обкръжение — добра практика за интеграция на деца с комуникативни нарушения / 37
Жана Загорова, Децата с обучителни затруднения — обща грижа / 43
Тина Боянова, Опитът на Обединено детско заведение №13 "Детска радост" — гр. Варна, в успешната интеграция на деца със специални нужди / 45
Марияна Милева, Различните деца в образованието / 48
Женя Попова,Опити за интеграция / 53

Втори раздел ПРАВА НА ДЕТЕТО
Елена Русинова, Правата на детето в съвременните образователни стратегии / 59
Елена Георгиева, Правата на детето и ролята на социално-педагогическите фактори / 63
Виолета Николова, Педагогически аспекти на проблема за правата на детето / 67
Даринка Костадинова, Гражданското образование в предучилищна възраст — актуални тенденции и педагогическа практика / 72
Тамара Вълкова, Влиянието на средствата за масова информация върху формирането на детската личност / 77
Виолета Ванева, Игрови похвати за стимулиране творческото мислене на детето в предучилищна възраст / 79
Ели Драголова, Отношението на 5-6-годишните деца към семейството / 84
Ваня Стоименова, Детето и възрастните около него — права и задължения / 90
Мариана Маркова, Скарлет Гвоздейкова,Палка Генчева, Някои идеи за квалификация на учители и родители по правата на децата / 93
Мария Алексиева,Учене чрез опита — практическа реализация в детската градина / 96
Живка Михайлова, За промяна във възпитателния подход и отношение в българската образователна система /101

Трети раздел
МЕЖДУКУЛТУРАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Йосиф Нунев, Предучилищното обучение и възможностите за десегрегация на ромското образование/108
Христо Кючуков, Интегриране на децата от различни общности и култури в образователната система на България /121
Райна Захариева, Различията между децата в контекста на индивидуалния принцип на образование/123
Пенка Костова Тодорова, Принципи на интеркултурно възпитателно взаимодействие /127
Илияна Стойчева, Интернационалното лице на смеха и неговите национални маски /131
Тодорка Бакърджиева, Социализацията на децата от различни етноси в условията на детската градина /137
Димитрина Минева, Равен старт за децата от различни етноси при постъпването им в първи клас /143
Димана Ветова, Мариана Николова, Аспекти на проблема за интеграцията на децата от ромски произход от прредучилищна възраст в образователната система /147
Цена Иванова, Вътрешната мотивация — основен фактор за успешна социализация на децата от ромски произход в условията на детската градина /150
Мария-Деспина Хекимова, Емоционалната интелигентност и интеграцията на деца от различни етноси и общности /155
Мария Божидарова, Видеопрактикумът като активен метод за развиване професионалното мислене на студентите /160

1-бз-Предучилищно-образование-и-интеграция
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.