Триене на текстилните материали

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  60

Автор:Г. Дамянов, М. Славкова
Издателство:Научно-технически съюз по текстил и облекло
Страници:115
Корици:Меки
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава I
1. Увод
1.1. Триенето като технически проблей
1.2. Основни определения. Видове триене  Глава II
2. Теоретична обосновка на явлението триене
2.1. История на въпроса за триене на влакна и прежди
2.1.1. Основни положения на hmonłon
2.1.2. Основни положения на Кулон
2.1.3. Работа по Rennie
2.1.4. Работа по Гюибел
2.2. Основни теории за процеса триене .
2.2.1. Молекулярна теория на Тот Pinson
2.2.2. Молекулярна теория на Дерягин
2.2.3. Теория на еластично-пластичен контакт
2.2.3.1. Характер на деформацията на две триещи се тела
2.2.3.2. Скорост на прилаганото натоварване
2.2.3.3. Влияние на продължителността на допир на две тела
2.2.3.4. Колебания при триене 21
2.2.3.5. Влияние на нормалния натиск 23
2.2.3.6. Влияние на скоростта ' 29
2.2.3.7. Влияние на размера на контактната площ 32
2.2.4. Основни обобщения на теориите
2.3. Закони за сухото триене на нишки по стоманен цилиндър

Глава III
3. Методи използувани при измерване триенето на влакна и прежди

Глава IV
4. Уреди използувани при измерване триенето на влакна и прежди
4.1. Уреди за измерване коефициента на триене в една единствена допирна точка
4.2. Определяне триенето при движение на телата при хоризонтални или наклонени повърхности 50
4.3. Уред на Gzadén за измерване на триенето между усукани влакна
4.4. Методи за измерване на триенето между влакната чрез определяне на нeобходииата сила за изтегляне на влакно от сноп влакна
4.4.1. Измерване на изтеглящите сили 62
4.5. Измерване на триенето при отмотаване на прежда от цилиндрично тяло
4.5.1. Уреди на принципа въртящ се цилиндър и неподвижна прежда 65
4.5.2. Уреди на принципа движеща се прежда и неподвижен цилиндър 68
4.6. Лепидомер
4.7. Триене между тъканите 

Глава I
5. Методически въпроси и методики свързани с провеждането на , опитите. Необходим брой опити
5.1. Методически въпроси свързани с провеждането на опитите
5.2. Разработени методики свързани с провеждането на опитите за определяне на триенето
5.3. Необходим брой опити 

Глава II
6. Някои до сега получени опитни резултати за големината на коефициента на триене
6.1. Величини на влияние
6.2. Големини на коефициента на триене за някои текстилни влакна, прежди, предложени от различни изследователи


Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
1-бз-Триене-на-текстилните-материали
Категория › Мода и облекло

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.