Ръководство за упражнения по "Механични трептения"

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  53

Автор:З. Чернева, С. Банов, Т. Петров, Б. Белниколовски, И. Ангелов
Издателство:ВМЕИ _ Ленин
Страници:160
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

ПРЕДГОВОР
Ръководството за упражнения по механични трептения е основно учебно пособие към курса по механични трептения, четен пред студентите от специалност "АТТК" приВМЕИ "Ленин"-София.

То може да бъде използувано и от студентите и аспирантите от всички технически вузове в страната. Целта на ръководството е да задълбочи знанията по теория на трептенията и да приучи студентите към решаване на задачи с теоретико-приложен и експериментален характер.

Ръководството съдържа седем глави. Пет от тях са посветени на задачи по основните раздели на теорията на трептенията и приложението и в динамиката ка машинните агрегати. Включени са задачи, придружени с кратки бележки върху теорията и методите за решаването им. Дадени са е някои решения на типични задачи, чийто брой не може да бъде разширен поради ограничения обем ка сборника. В глава VI са подбрани лабораторни упражнения, имащи за цел решаване на основни задачи от предходните глави по експериментален път. Последната, VII глаза, е посветена на методите за решаване на някои примери с прилагане ка ЕИМ и по-специално на АИМ в теория на трептенията.

При подбора на материала авторите са използували задачи и методи, отразяващи класически резултати на теорията ка трептенията. Освен това са отразени нови резултати на сътрудниците на ШШл "Щум и вибрации в мащините към кат. "механика" пой ВМЕЙ "Ленин". Авторите изказват своята дълбока благодарност на рецензентите на сборника проф.д-.т.и. А.М.Писарев и доц, Цв. Барасков за ценните препоръки к критични бележки по съдържанието, формулировката и редактирането на задачите при подготовката на ръкописа за печат.

Тъй като ръководството е първото по рода си учебно пособие у нас, възможни са грешки и недостатъци. Затова авторите ще бъдат благодарни за забележките "й препоръките за подобряването му, които могат да бъдат изпращани.на адрес: кат."Механика"-ВМЕИ "Ленин",
София.

1-бз-Ръководство-за-упражнения-по-Механични-трептения
ОТ АВТОРИТЕ


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.