Error Analysis Bulgarian Learners of English / Анализ на грешките на българи, изучаващи английски език

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  60

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Narodna Prosveta
Страници:288
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Анализ на грешките на българи, изучаващи английски език

Български и английски език

TABLE OF CONTENTS

Andrei Danchev —
Preface .............5

Bistra Alexieva —
Is Presentational ‘There’ the Best Option? .......9

Paulina Benatova —
Error Analysis of Prepositions in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English 28

Irina Boukovska —
On Some Errors in the Use of Also and Too ..........44

Lily ana Grozdanova —
Towards a Comprehensive Study of English in the Field of Negation ...52

Tanya Kmetova —
Bulgarian Learners’ Errors Involving the Sequence of Tenses ............ 61

Maria Georgieva (Nenkova) —
The English Modal Verbs in the Interlanguage of Bulgarian Learners ..........75

Irina Ouzounova —
On Passives in the Bulgarian English Interlanguage .............93

Lika Todeva —
Bulgarian Learners’ Problems with an ‘Unproblematical’ English Constructions (A Study of ftrors with Infinitive Constructions) ................113

Elisaveta Toncheva —
Errors in the Use of Articles in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English .........127

Christo Grancharov —
On Some Advanced Level Errors in Bulgarian-English Translations of Graduating Students..........140

Lydia Dachkova-Stoyanova —
Some Aspects of the Speech Production in Suggestopedic Foreign Language Teaching .....147

Andrei Danchev —
Segmental Phonology of the Bulgarian English Interlanguage(s) ..........................................156

Maria Boyadzhieva-Milenova —
Some Lexical Errors in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English .......................176

Tanya Kouteva —
Phraseological Errors in the Interlanguage of Bulgarian Learners of English ...................189

Marta Moskovska —
Some Lexical Aspects of the Bulgarian English Interlanguage — International Words ......204

***
Edited by Andrei Danchev
Въз основа на научно обоснован подбор в сборника са събрани, систематизирани и обработени някои типични видове грешки, които правят българите, изучаващи английски език. Анализът на грешките дава представа кои елементи и структури в английския език се усвояват по-лесно, и кои по-трудно.

Изследванията от този род, хвърлящи светлина върху характерните особености при усвояването на английския език от страна на българи, представляват интерес както от теоретична, така и от практическа гледна точка. Теоретичните аспекти разкриват разнообразни механизми на езико-усвояване, а практическите аспекти се отнасят до такива важни моменти като постигането на оптимален подбор и подреждане на учебния материал.
Установено е, че учебните материали, които са съобразени със затрудненията и грешките на съответните учащи се, обикновено се оказват по-ефективни. Изложението е на научно-популярен стил и е достъпно за широк кръг читатели: преподаватели и учители, студенти и ученици от горните класове на средното училище, курсисти в интензивните и обикновените школи.

Авторски колектив ®
Андрей Йорданов Данчев, Бистра Петрова Алексиева, Паулина Йосифова Бенатова, Ирина Йорданова Буковска, Лиляна Александрова Грозданова, Таня Тихомирова Кметова, Мария Костадинова Ненкова-Георгиева, Ирина Маринова Узунова, Елка Борисова Тодева, Елисавета Русчева Тончева, Христо Страшимиров Грънчаров, Лидия Петрова Дачкова, Мария Стоянова Бояджиева-Миленова, Таня Ангелова Кутева, Марта Горанова Московска

Отлично книжно тяло - отвътре, позахабени корици.

st-Error-Analysis-Bulgarian-Learners-of-English

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.