Съвременно право. Бр. 2 / 1995

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  12-2-2020
  •  52

Автор:Колектив
Издателство:Сиби
Страници:109
Корици:Меки
Година:1995
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

СТАТИИВасил Мръчков — Приложимост на Кодекса на труда в производствените кооперации 7

Анна Станева — Наследяване на неимуществени права...............................................................17
Емилия Друмева — Новият правилник на Народното събрание..................................................23
Маргарита Чинова, Илона Кръстенякова — Правна същност на мярката уведомяване на граничните пропускателни служби по чл. 147 НПК....32

ДИСКУСИИ
Валери Димитров — Легалното определение за банка според Закона за банките и кредитното дело........41
Григор Григоров — За правото на едностранно прекратяване на членството в ООД с писмено предизвестие на съдружник (чл. 125, ал. 2 ТЗ).........54

МЛАДИ АВТОРИ
Иван Петров — Основания за продължаване, заменяване или прекратяване на принудителните медицински мерки...... 63

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
Александър Воденичаров — Реституция на одържавени недвижими имоти по административен и съдебен ред..........73

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Ружа Иванова — Правна характеристика на Европейския съюз..................................................81

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОПИТ
Цветан Сивков — Основни моменти в развитието на местното самоуправление във Федерална република Германия.......93

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ
Димитър Радев — Конституционно право и конституционна история.............................. 100
Марк Бийзли, Стефан Кючуков — Конференция по проблемите на правната уредба на реалните обезпечения............102
Наталия Гуджева — Премиери..................106

ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Костадин Кочев — Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право"............108

IN MEMORIAM

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано. Позахабени корици.

бз-Съвременно-право-Бр-2-1995
Категория › Периодични издания

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.