Learn to Speak English. Book 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-2-2020
  •  70

Автор:Yordanka Karavanevska, Ivanka Gerdjeva
Издателство:Narodna Prosveta
Страници:150
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Английски език, Худобник - Борис Димовски

Неизползвана книга

Учебникът е предназначен за курсистите от втора година на вечерните курсове по английски език при Центъра за изучаване на чужди езици- Материалът е предвиден за една учебна година при две занимания седмично и е разпределен в два преговорни урока, деветнадесет основни урока и леки допълнителни четива без граматични упражнения. В началото на всеки урок в каре е дадена новата граматична единица, представена с модел. Новите думи са извадени в полето близо до изреченията, в които са употребени. Новите думи и изрази са около 600.

Веднага след текстовете са дадени граматични упражнения, които предвиждаме да се разработят най-напред. Следват степенувани по трудност лексикални упражнения. Упражненията от вида,,Прочетете и кажете с какво този откъс се отличава от оригиналния текст",,,Направете диалог по дадена ситуация" или "Точки за разискване"изискват творчество и умение от страна на курсистите.

За отмора и разнообразие след всеки четири или пет урока са дадени текстове за лексикална разработка. Те са подходящи за по-обширни разисквания.

Към колегите отправяме следните препоръки:
1. Първите два преговорни урока да се вземат в две занимания.
2. Всеки от уроците с нова граматика е предвиден да се вземе в три или четири лекции.
3. Да се представи новата граматична единица, след което да се премине към граматичните упражнения. Да не се преподава текстът, преди курсистите да се запознаят и упражнят в новата граматична единица.
4. Преподавателят да представи текста устно, като веднага премине към първото лексикално упражнение, което има ефекта на "Comprehension".
5. Да се наблегне на упражненията, които изискват повече творчество и говор. Да се поощряват курсистите към самостоятелно изказване на мнение или водене на спор.

ст-Learn-to-Speak-English-Book-2

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.