Българско-френски разговорник / Guide de conversation Bulgare-français

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-2-2020
  •  19

Автор:Адриана Сотирова-Балчева, Мария Каракашева-Тошева
Издателство:Наука и изкуство
Страници:241
Корици:Меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170/110 Състояние: Мн. Добро
Български и френски език

Разговорникът е практическо помагало за българина, който не знае френски език и посещава Франция или е в допир с французи, пребиваващи в нашата страна. Застъпени са всички области на живота с необходимата фразеология, като повече внимание е обърнато на въпросите, които помагат на -чужденеца да се справя с езика в съответната страна. Освен това е даден най-необходимият минимум думи, с които могат да се съставят прости изречения по образеца на дадените въпроси и отговори. За да може българинът да произнася, правилно, френският текст е транскрибиран с кирилица, а в предговора са дадени кратки указания за френското произношение. Към разговорника е прибавен речник на думи, невключени в отделните теми.

***
ПРЕДГОВОР
Разговорникът е разделен на три части : обща част, специална част и допълнителен азбучен речник.

Общата част съдържа най-необходимите думи за съставяне на прости изречения и за изменяне илц, допълване на въпросите и отговорите в специалната част (местоимения, спомагателните глаголи във всички форми на сегашно време, прилагателни за качество н цвят, числа, монети и наречия).

' Тук са групирани по теми и най-употреби-мите при елементарното общуване въпроси и отговори.

В специалната част са разработени по-конкретно теми из живота в града и селото, означени с римски цифри.

В речника са дадени по азбучен ред думи, невключени в отделните теми.

За по-бързо справяне с разговорника обширните теми са раздробени яа по-малки, означени с арабски цифри. Например темата .На гарата* има подзаглавия : .Справки*, .На гишето*, .Носач, багаж* и т. н.
Страниците на разговорника са разделени на три колонки: в първата колонка е даден българският текст, във втората — преводът на френски език, а в третата — транскрипцията на френския текст с букви от българската азбука.

В желанието си да дадем възможност на ползуващня разговорника да разбере значението и на отделната дума, а не да учи наизуст изрази, на които знае общия смисъл, па места сме пригодили българския словоред към френския. По същата причина някъде в скоби е прибавен и точният превод на думата.

Със скоби си служим също, когато даваме няколко думи или изрази с еднакво знамение или когато даваме думи с различно значение, но които биха могли да се употребят в същото изречение вместо думата пред скобата.

В първия случай в българския текст на синонимите отговаря една дума и няма скоби ; във втория случай думите в скоби са дадени в скоби и в българския текст.

Думи, които имат различен правопис, а ед.....

Здраво книжно тяло. Тук-там крив печат с изрязан първи ред.
01-бз-Българско-френски-разговорник

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.