Кратък немско-български речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-2-2020
  •  20

Автор:Б. Шанов, Ж. Драгнева, Л. Владова, Ст. Ив. Станчев
Издателство:Народна просвета
Страници:404
Корици:твърди
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабен външен вид.

2-бз-Кратък-немско-български-речник

ПРЕДГОВОР
Настоящият речник е предназначен на първо място за учащите се от средните училища в страната ни. Той съдържа следователно думи и изрази из всекидневния живот, термини из обществено-политическата лексика и из ония области на науката, техниката и спорта, с които боравят учащите се.

С оглед към така поставената цел в речника са избегнати почти всички чуждици и диалектни думи или значения, както и производните и сложните думи, чието значение проличава от това на основната дума. Географски наименования са дадени само когато те по изговор и писане се отличават съществено от българските. В замяна на тези съкращения е дадена рекцията навсякъде, където тя се отличава от българската. Включените думи — предимно тези, които се срещат в днес използуваните учебници по немски език, са дадени само в най-употребимите им значения и изрази.

Даденият словен материал е допълнен с таблица на силните, смесените и спомагателните глаголи и с един списък на по-употребимите съкращения и думи, съставени от отделни букви или срички, които в днешния език намират все по-широка употреба.

При изработването на този речник се използуваха освен речниците, послужили като основа на големия "Немско-български речник" от същите съставители (издание "Наука и изкуство", София — 1954 г.), и следните помагала:

Немецко-русский словарь. Под редакцией И. В. Рахманова, Москва — 1950.

Краткий немецко-русский и русско-немецкий словарь. Составили О. Д. Липшиц и А. Б. Лоховиц, Москва — 1950.

Lexíkon А—Z in einem Band. Bibliographisches Institut, Leipzig — 1954.

Englisches Taschenwórterbuch, 2. Teil Deutsch-englisch von Arthur Seiffhart. Axel Juncker Verlag, Berlin — 1954.

София, август 1955.
От Съставителите

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.