Новъ руско-български речникъ и руско-българска граматика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  11-2-2020
  •  31

Автор:Марко Марчевски
Издателство:Димитъръ Лечевъ
Страници:95
Корици:Твърди
Година:1938
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Добро
Новъ руско-български речникъ и руско-българска граматика / Марко Марчевски

Български и руски език

Предговоръ
Въ течение на последнитѣ двадесеть години рускиятъ езикъ претърпѣ голѣми измѣнения. Много стари думи изгубиха своето Значение и вече не се употрѣбяватъ; появиха се нови думи, създадени отъ новитѣ жизнени условия, които си извоюваха право на сжществуване, както въ обикновения говоръі така и въ пресата, въ художествената литература и пр. Тъй като рускиятъ езикъ е много,богатъ (около 600,000 думи), и е невъзможно съставянето на пъленъ руско-български речникъ при сегашнитѣ условия, ние избрахме онйя думи — стари и нови — които най-много се употрѣбяватъ днесъ.

При съставянето на настоящия речникъ се ползвахме отъ руско-нѣмския речникъ на Я. Ф. Неслеръ и отъ руско-английския речникъ на проф. С. К. Боянусъ и проф. В. К. Мюлеръ (подъ редакцията на проф. О. Ю. Шмидтъ), както и отъ нѣколко руски правописни речници.

За да можемъ въ този обемъ на речника да помѣс-тимъ по възможность повече думи, използвахме една система на групиране производнитѣ думи, възприета отъ много нови руски речници.

Ние смѣтаме, че поради особеноститѣ на руския езикъ, невъзможно е използването на който и да било руско-български речникъ, безъ необходимото усвояване на руската граматика. Ето защо, къмъ речника прилагаме руско-българска граматика.

Изказаамъ благодарность на Валентинъ Нечаевъ şa ценната помощь, която ми указа при съставянето и коре-гирането на речника.

Съста вительтъ


2-бз-Новъ-руско-български-речникъ-и-руско-българска-граматика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.