Българският правопис в 30 лесни правила

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-2-2020
  •  20

Автор:Диана Ковачева
Издателство:СамИздат
Страници:76
Корици:Меки
Година:2011
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Мн. Добро
Съдържание:

1. Съгласни в края на думата 5
2. Двойно н /-нн-/ 7
3. Двойно т /-тт-/ 11
4. Съгласни в средата на думата 13
5. И-Й 15
6. Групите -ър-, -ъл- и -ръ-, -лъ- 18
7. Ъ -А в края на думата 20
8. ПроменливA Я /я-е/ 22
9. О-У 23
10. Главна или малка буква 25
11. Членуване на имена от мъжки род 28
12. Бройна форма за мъжки род множествено число 31
13. Форма за учтивост 33
14. Деепричастия в изречението 35
15. Единствено или множествено число 37
16. Слято, полу слято и разделно писане 40
17. Отрицателната частица не 45
18. Местоименията, който когото, комуто, някой, някого, някому, всеки, всекиго, всекиму 49
19. Местоименията свой, си, негов, му 52
20. Окончание -е в 1 лице множествено число на глаголите 54
21. Запетаи при сложни изречения 56
22. Първа дума в изречението който, когато, докато, ако и други думи, пред които се поставя запетая 59
23. Запетая- като 61
24. Запетаи при обособени части и вметнати части 62
25. Запетаи и въпросителни думи - кой, защо, какъв, как, колко
26. Запетая при двойните съюзи а за да, при и то, при уточняващи наречия-чак, едва 67
27. Запетая при еднородни части и повторение 69
28. Запетая при или, дали, ли 71
29. Запетая-обрЪЩения 72
30. Пунктуация-кавички 73

В изданието може да откриете, упражнения с най-разпространените грешки
таблица с най-трудните правила в ясна и достъпна форма 
Справочникът е разработен върху най-разпространените правописни грешки от изпитите и тестовете за седмокласници, зрелостните и кандидат-студентските тестове и изпити.

Предназначен е за: ученици, кандидат-студенти всички, които пишат

1-бз-70-100-32-Българският-правопис-в-30-лесни-правила

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.