Изолационни лакове

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  19-1-2020
  •  69

Автор:Фриц Раскоп
Издателство:Техника
Страници:58
Корици:Меки
Година:1958
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Изолационни лакове: Практическо приложение на съвременните електроизолационни лакове


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод............................... 3

Раздел I. Общи бележки.................... 5
Кратък преглед на развитието на електроизолационните лакове до днешното състояние на импрегниционната техника ..................... 5

Раздел II. Общи бележки.................... 9
A. Отличителни белези, означения на материалите и подразделяне на изолационните лакове.......... 9
Б. Изолационни лакове, съдържащи разтворители ..... 10
B. Изолационни лакове, не съдържащи разтворители, и изливани смоли................. . 10
Г. Изолационни лакове, съхнещи на въздух....... 10
Д. Изолационнни лакове, сгрени в пещи (пропитъчни лакове) 11

Раздел III. Качествени показатели на изолационните лакове. . 11
1. Електрическа пробивна якост............. 11
2. Проходно съпротивление............... 11
3. Влагоустойчивост .................. 11
4. Термоустойчивост.................. 11
5. Тропична устойчивост................ 11
6. Топлопроводимост.................. 11
7. Устойчивост спрямо пълзящи токове......... 11
8. Механична стабилност................ 12
9. Маслоустойчивост.................. 12
10. Способност за изпичане............... 12
11. Химическа устойчивост............... 12
12. Диелектрическа проницаемост............ 12
13. Ъгъл на диелектричните загуби........... 12
14. Съхливост..................... 12

Раздел IV. Допълнения към раздел III.............. 12
1. Електрическа пробивна якост ............. 12
2. Проходно съпротивление............... 14
3. Топлинна устойчивост ............... 15
4. Устойчивост спрямо пълзящи токове.......... 16
5. Тропична устойчивост................ 16
6. Топлопроводимост.................. 16
7. Способност за изпичане............... 17
8. Съхливост...................... 18

Раздел V. Практическо приложение на изолационните лакове. 18
Приготовляване на лаковете с оглед на техния вискозитет. 18
Възможности за разреждане. Брой на напояванията. Разредители. Вискозиметри. Прибавяне на разреди .... 19

Раздел VI. Метод на импрегниране.............. 20
А. Общи бележки и предварително изсушаване...... 20
Извличане на влагата. Отделяне на парите н" разтворителя от работното пространство на сушилната пещ. Способност за проникване на затоплените пропитъчни лакове. Влияние на относителната влажност на въздуха. Поглъщащи лака материали в изолацията на бобините. 20
Б. Метод на импрегниране............... 23
Метод на потопяване. Метод на поливане. Вакуумен метод. Метод на шприцоване и намазване (покривни лакове). . 23

Раздел VII. Изсушаване. Видове изсушаване и методи..... 24
A. Проветряване на работното пространство на пещта по време на сушенето ............... 27
Б. Изсушаване на силиконови лакове........... 33
B. Преждевременно изсушаване на повърхността вследствие
на твърде висока температура при дълбокото изсушаване ..................... 34

Раздел VIII. Сушилни пещи................... 37
A. Разглеждане конструкцията на сушилните пещи .... 37
Б. Боядисване на пещта................. 38
В. Сушилни пещи с циркулация на въздуха в работното пространство .................... 38
Раздел IX. Импрегниране на бобини с емайлирани проводници. 39
Емайлирани проводници от нови материали. 
Емайлирани проводници тип М. 
Емайлирани проводници тип Н. 
Устойчивост на импрегнационните средства по DIN 464 35 ...................... 39

Раздел X. За направата на изолацията на бобините при електрическите машини.................. 42

Раздел XI. Примери на използуване на различните видове изолационни лакове................... 46
Допустими граници на нагряванията при бобините на електрическите машини според VDE 0530/2.51, допълнение от 1953 г. и нов проект VDE 0530/54 .......... 51

Приложение: Пояснения към специалните изрази в лаковата техника .........................' 53

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

бз-Изолационни-лакове
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.