Кутузов. Живот и пълководческа дейност

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-1-2020
  •  60

Автор:Павел Жилин
Издателство:Отечествен фронт
Страници:345
Корици:Твърди
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Кутузов: Живот и пълководческа дейност - Павел Жилин

СЪДЪРЖАН PI Е
Към българския читател........... 5

Предговор ............. 7

Първа глава. КАК СЕ СЪЗДАВА ПЪЛКОВОДЕЦЪТ?

Детски години. — В Артилерийската и Инженерната школа. —

Начало на службата във войската. — Работа в Комисията по съставянето на новия Законник. — Участие в Руско-турската война от 1768—1774 г. — Заминаване за чужбина. —_ Служба в Крим под ръководството на А. В. Суворов. — Командир на Бугския егерски корпус. — Руско-турската война от 1787—

1791 г. — Равносметка на изминатия път....... 11

Втора глава. ДИПЛОМАТ. ПЕДАГОГ. ВОЕНЕН ГУБЕРНАТОР. Извънреден и пълномощен посланик в Турция. — Главен директор на Сухопътния кадетски корпус и командуващ войските във Финландия. — Дипломатическа мисия в Берлин. Испектор от инфантерията на Финландската инспекция. — Назначаване за командуващ експедиционния корпус в Холандия. — Литовски военен губернатор. — Петербургски военен губернатор. — Уволнение............42

Трета глава. ПЪРВА СРЕЩА С НАПОЛЕОН.

Обстановката в Европа на границата на двете столетия. — Характеристика на Наполеоновите воини. — Създаването на третата коалиция и стратегическият план на съюзниците. — Назначаване на М. И. Кутузов за главнокомандуващ руската армия, отправена към Австрия. — Маршът на Кутузовата армия. — Поражение на австрийците при Улм и решението на Кутузов. — Начало на отстъпателния марш-маньовър и първи ариергардни боеве. ^Io-беда над Наполеон при Кремс. — Сражението при Шъонгра-бен. — Завършване на марш-маньовъра и неговото значение. — По-нататъшните планове на Кутузов. — Аустерлицката битка. — Кутузов като пълководец през военната кампания на 1805 г.

Четвърта глава, ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ НА МОЛДАВСКАТА АРМИЯ.

Нова война с Турция. — Първи военни кампании. — М. И. Кутузов — командуващ главния корпус на Молдавската армия. —Назначаването на М. И. Кутузов за главнокомандуващ на Молдавската армия. — Преминаването на руската армия в настъпление. — Сражението при Русчук. — Стратегическият план на Кутузов. — Обкръжаване и разгром на турската армия при Слободзея. Букурещки мир. — Ролята на Руско-турската война от 1806—1812 г. в пълководческата дейност на М. И. Кутузов

Пета глава. ГЛАВНОКОМАНДУВАЩ ВСИЧКИ РУСКИ АРМИИ ПРЕЗ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОИНА ОТ 1812 Г.

Начален период на войната. — Назначаването на М. И. Кутузов за главнокомандуващ руската армия. — Стратегически решения на пълководеца. — Бородинската битка. — Фланговият преход. — Кутузов на лагер при Тарутино. — Планът за контранастъпле-нието и неговото осъществяване. — Организиране на успоредно преследване на Наполеоновата армия. — Разгромът на Наполеон при Березина. Край на войната. — Пълководческото изкуство на М. И. Кутузов през Отечествената война от 1812 г. .

Шеста глава. ПОСЛЕДНИЯТ ПОХОД.

Обстановката в Европа. — Политическите цели и характерът на войната от 1812 г. — Бил ли е Кутузов противник на задграничния поход? — Стратегическият замисъл на пълководеца. — Освобождение на Източна Прусия. — Таурогелската конференция. — Руските войски във Варшава. — Активност на народного движение в Германия. — Руската армия в Калиш. —* Кутузов подписва договора с Германия. — Излизане на руската армия на Одер. — Последни дни от живота и дейността на Михаил Иларионович Кутузов. — Смъртта на фелдмаршала. — Руската армия изпълнява заветите на своя пълководец .

Седма глава. ВОЕНЕН ТЕОРЕТИК.

Възгледите на М. И. Кутузов за връзката между войната и политиката, за ролята на народните маси във войната. — Моралният дух на народа и армията. — Видове стратегически действия: стратегическо отстъпление и стратегическа отбрана. — Разработване на Кутузов на теорията и практиката на контра-настъплението. — Избиране направлението на главния удар. — Стратегическо съсредоточаване и разгръщане на силите. — Стратегическо взаимодействие. — Ролята на резервите. — Тактически възгледи. — Управление на войските. — Система за възпитание и обучение ,на войските.......

Осма глава. ПЪЛКОВОДЕЦЪТ И ВРЕМЕТО.

Настъпление на реакцията. — Отношение на самодържавието към теоретичното и практическѳто наследство на М. И. Кутузов. — Развитие на военните възгледи на М. И. Кутузов от
руската прогресивна мисъл. — Кутузов в оценката на чуждестранните автори. — Кутузовските традиции в теорията и практика на Съветските въоръжени сили.......  308

Справка за титлите и чиновете на пълководеца М. И. КУТУЗОВ. . . 347

1-Кутузов-Живот-и-пълководческа-дейност

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.