Контейнеризация на превозите в някои развити страни

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-1-2020
  •  88

Автор:Г. Стоянов
Издателство:ЦСУ при Министерския съвет
Страници:169
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
Тираж 220

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение 5
1. Състояние и перспективи на развитие на контейнерните превози в някои развити страни
1.1. Контейнерни превози в социалистическите страни
1.1.1. СССР.
1.1.2. ГДР...............................................  13
1.1.3. ЧССР............................................... 15
1.1.4. ПНР ................................................ 16
1.1.5. УНР  .......        20
1.2. Контейнерни превози в капиталистическите страни  .......    21
САЩ.............    24
Канада..........     26
Великобритания....... ..................   29
Франция 31
1.2.5. ГФР.........................   34
1.2.6. Япония............................................. 38
1.2.7. Швеция.........          40
1.2.8. Белгия  ............     41
1.2.9. Финландия  .......   42
2. Контейнери......................................... 44
2.1. Контейнери за насипни товари  ................... 53
2.2. Контейнери sa наливни товари ....................... 59
2.3. Контейнери за бързоразвалящи се продукти ........... 62
3. Икономическа ефективност на контейнеризираните превози  .......        64
4. Специализирани претоварващи средства .......  74
5. Транспортни средства  .....   82
5.1. Автомобилен транспорт .....     82
5.2. Железопътен транспорт.............................  86
5.3. Воден транспорт  .......    101
5.4. Въздушен транспорт................................. 110
6. Контейнерни пунктове  .........    116
6.1. Железопътни контейнерни пунктове ..................
7.  9 Използуване на електронно-изчислителни машини
8. Системи на морски контейнетазирани превози ........ ... 134
8.1. Система с конвенционално товарене-разтоварване .... ... 135
8.2. Система с вертикално товарене-разтоварване (лифт он-лифт оф) ... 137
8.3. Система с хоризонтално товарене-разтоварване (рол он-рол оф).. 140
8.4. Система с товарене-разтоварване чрез плуване(флоут он-флоут .оф) ... 143
9. Минимални стандарти за транспортни мрежи, по които се превозват контейнери .................. ... 146
9.1. Водни пътища ... 146
9.2. Шосейна мрежа ... 148
9.3. Железопътна мрежа ... 152
10. Капиталовложения ... 154
10.1. Пристанища и подемно-транспортно оборудване ... 154
10.2. Шосейна мрежа ... 157
10.3. Железопътен транспорт ... 162
10.4. Разходи за контейнери ... 163
Приложение 1. Спесификации на ИС0 за изпитване на контейнери от 1-ва серия ... 164
Приложение 2. Спесификации на ИС0 за маркировка  на товарни контейнери 167
Използуване литература ... 169
***
ПРЕДГОВОР
В настоящата информация са разгледани някои от основните въпроси на контейнеризацията, достиженията и състоянието в някои развити страни. Посочени са най-често използуваните, или представляващи технически или икономически интерес типове контейнери, товаро-разтоварно оборудване, транспортни средства, контейнерни пунктове, икономическа ефективност от използуване на контейнеризи-рани превози, минимални стандарти за транспортни мрежи и др.
Информацията има обзорен характер. Цифровите данни посочени в нея са взети предимно от чуждестранната периодика.
Темата е разработена от Георги Д. Стоянов, н-к отдел
"Анализ на техническите и технологическите достижения" в Централното статистическо управление при Министерския съвет.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.

бз-Контейнеризация на превозите в някои развити страни
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.