Ръководство за практически занятия по генетика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-12-2019
  •  51

Автор:Г. Константинов, Р. Белчева, А. Горанов, Г. Генова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:273
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. Добро
Ръководството за практически занятия по генетика е съобразено с учебния план и с програмата за студентите от Биологическия факултет на СУ «-Кл. Охридски)'. Разгледани са въпросите, третиращи материалните основи па наследствеността, закономерностите на унаследяването, някои биометрични методи, използувани в генетичните изследвания, мутационната и модификационната изменчивост и генетиката на популациите. Материалът е поднесен по подходящ начин с оглед доближаване на учебния процес до научноизследователската работа по генетика. Дава се възможност за самостоятелна работа на студентите, като след всяко занятие са посочени за решаване известен брой генетични задачи, чрез които се подпомага усвояването на материала и се развива творческото мислене в изучаващите дисциплината генетика.

Ръководството е предназначено за студентите биолози, но може да бъде използувано и от студентите в медицинските и селскостопанските ВУЗ, както и от всички интересуващи се от въпросите на наследствеността и изменчивостта.

***
ПРЕДГОВОР
Настоящото ръководство за практически занятия по генетика е предназначено за студентите от Биологическия факултет на Софийския университет и е в обем, съответствуващ на утвърдената учебна програма. Ръководството е съставено под формата на отделни тематични единици, разчетени за четиричасови занятия. Поради липса на достъпен учебник към всяко занятие са дадени теоретични обяснения, които позволяват да се разбере същността на извършената работа.

Практическите занятия по генетика предполагат главно самостоятелна работа на студентите. Организацията и стилът на работата на практическите занятия по генетика имат за цел не само да създадат у студентите необходимата експериментална сръчност и похвати за изследователска работа, но и да развият творческо мислене и изработване на «генетична логика» чрез решаване на генетични задачи с различна сложност.

Авторите биха искали да предупредят читателите-студенти, че изучаването и разбирането на генетиката изисква солидна подготовка по цитология, ембрнология, биохимия, физиология, химия и математика.

Ръководството се издава за студентите от Биологическия факултет. Авторите се надяват, че то ще ползува и студенти от други висши учебни заведения, в които се изучава генетика, както и учителите по биология, и ученици при подготовка за олимпиади и кандидат-студентски изпити по биология.

Авторите ще бъдат благодарни за всички направени критични бележки, с които ще се съобразят при следващото издание.

Авторите

©Георги Христов Константинов 
Росица Ганева Белчева 
Александър Иванов Горанов 
Кирил Христов Ралчев 
Гинка Колева Генова 1979, 1985 с/о .1 uxautor, Sofia
Индекс 57


Здраво книжно тяло. Подчертавания и бележки.
1-Ръководство-за-практически-занятия-по-генетика
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.