Революционно мислене, революционно действие

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  27-12-2019
  •  17

Автор:Колектив
Издателство:Партиздат
Страници:349
Корици:Твърди
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
В книгата са включени статии, становища и мнения от водената на страниците на в. «Работническо дело» задочна научно-практическа конференция «Революционно мислене, революционно действие!», както и от другите изяви на основната инициатива на централния партиен орган пред Тринадесетия конгрес на БКП. В нея влизат и основните доклади и изказвания

от заключителното заседание на конференцията, проведено на 21 ноември 1985 г. в Народния дворец на културата «Людмила Живкова» в столицата.

Най-изтъкнати наши обществени и научни дейци и специалисти в различни области, партийни и стопански кадри разглеждат проблемите, поставени

в програмните документи на Февруарския пленум на ЦК на БКП (1985 г.).

***
Научно-практическата конференция "Революционно мислене, революционно действие започна на страниците на в. "Работническо дело" на 2 януари 1985 година. В продължение на единадесет месеца централният партиен орган отдели място за материали, посветени на темата за коренния поврат в мислите и делата, който налага партийната постановка за ускорено осъществяване на научно-техническата революция у нас, за сливане на нейните върхови постижения с предимствата на реалния социализъм. Публикуваните над 300 статии, становища, обзори, коментари, писма на читатели, предложения, мнения, реплики и критични бележки от социалистически труженици във всяка област и от всички окръзи на нашата страна представляват единния главен поток в основната инициатива на в. "Работническо дело" пред Тринадесетия конгрес на БКП.

Успоредно със задочната научно-практическа конференция "Революционно мислене, революционно действие!" се разгръщаше и вторият поток на инициативата — националният конкурс-съревнование "Изследване—внедряване—световно равнище".

В него с по-голяма сила се открояваха практикопри-южните въпроси, търсеше се конкретно изменение в производството, в икономиката, в начините на водене и организация на социалистическото съревнование, за да се прилагат все по-умело, по-пълноценно и задълбочено постановките на Февруарския пленум на ЦК на БКП. Нов етап в реализирането на организаторската функция на в. "Работническо дело" е по-нататъшното разгръщане на конкурса-съревнование между колективи и отделни новатори. В него постъпиха стотици на брой заявки за участие с предложения, които осигуряват ефект от стотици милиони левове.
Естествено се оформи и трети дял на основната предконгресна инициатива, съдържание на който са статии на видни учени, техни мнения и предложения, както и публикации на световен опит от различни области в редовно поддържаната от в. "Работническо дело" страница "Наука".

Една от ярките изяви, които извеждат от рамките на чисто журналистическата работа пред конгресното начинание за повсеместно овладяване и прилагане на революционното мислене и действие, бе заключителното заседание на задочната научно-практическа конференция "Революционно мислене, революционно действие!", проведено на 21 ноември

1985 г. в Народния дворец на културата "Людмила Живкова"
Цялостната дейност по основната инициатива, подетият разговор пред конгреса показаха, че забележителната постановка на другаря Тодор Живков за революционно мислене и действие среща пълна, истинска всенародна подкрепа Нещо повече — при обсъжданията възникнаха интересни мнения и много предложения, бяха споделени конкретни замисли, първи опит в посока на изпълнение на партийните предначертания, на реализация на партийната стратегия.

С намерението да се обобщи част от тази богата социална информация, да се даде най-същественото от обсъжданията бе подготвена книгата, която ще съдействува за осъществяването на научно-техническата революция у нас. Тази революция, която другарят Тодор Живков нарече супер-ключ на нашето социално-икономическо развитие.


Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителна забележка към обложката.
1-Революционно-мислене-революционно-действие

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.