Социалнопсихичният климат в колектива

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-12-2019
  •  40

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:231
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Минчо Драганот
- ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ. ПРЕДГОВОР .......
част I
ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Васил Вичев
Дончо Градев
Леон Леви
— ОБЩУВАНЕ И СОЦИАЛНА ПСИХИКА .......13

Минчо Драганов ОБЩУВАНЕ, СОЦИАЛНОПСИ-

ХИЧНА АТМОСФЕРА, СОЦИАЛ-НОПСИХИЧЕН КЛИМАТ . . 27

— СОЦИАЛНОПСИХИЧНИЯТ КЛИМАТ И СОЦИАЛНАТА АДАПТАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА . . 57

— САМООБЩУВАНЕТО КАТО МЕЖДИННО ЗВЕНО ПРИ ВЛИЯНИЕТО НА ОСОБЕНИТЕ СИТУАЦИИ ВЪРХУ СОЦИАЛНОПСИХИЧНИЯ КЛИМАТ . . 66

Проф. Здрава Иванова— СОЦИАЛНОПСИХИЧНИТЕ ФАКТОРИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА .......83

— ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ В СТУДЕНТСКИЯ КОЛЕКТИВ .... 93

— „ГРАДУСЪТ“ НА СОЦИАЛНО-ПСИХИЧНИЯ КЛИМАТ В ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ ... 102

— ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ СО-ЦИАЛНОПСИХИЧНИЯ КЛИМАТ НА МАЛКИТЕ ГРУПИ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СИТУАЦИЯ 131
Кольо Коев
Венцел Райчев
Антоний Вендов

част II
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНИЯ
Досю Лангазов
Константин Макрелов
Проф. Георги йолов, Иван Паспаланов
Петър Василев
Велина Топалова
Хайгануш Силгиджиян —
- ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНО-ПСИХИЧНИЯ КЛИМАТ ВЪРХУ ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

- ОТНОСНО ОБУСЛОВЕНОСТТА НА ТЕКУЧЕСТВОТО ОТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНАТА АТ МОСФЕРА (СОЦИАЛНОПСИХИЧЕН КЛИМАТ) ПО ДЕМОГРАФ СКИ ПРИЗНАК ....

- ДЕЙНОСТТА НА ПРЕКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ И СОЦИАЛНО-ПСИХИЧНИЯТ КЛИМАТ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОЛЕКТИВ

- КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛИ II И РЪКОВОДЕНИ И СОЦИАЛНО-ПСИХИЧНИЯТ КЛИМАТ ЦЕННОСТНА СИСТЕМА И СОЦИАЛНОПСИХИЧНА АТМОСФЕРА В СТУДЕНТСКИТЕ ГРУПИ ... . . . . . .

СОЦИАЛНОПСИХИЧНИЯТ КЛИМАТ В КОМСОМОЛСКИЯ КОЛЕКТИВ И ЛИЧНОСТТА НА СТУДЕНТА ...

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

Социалнопсихичният-климат-в-колектива
Категория › Психология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.