Системният подход и неговото приложение

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  22-12-2019
  •  69

Автор:М. Панова, С. Гаев
Издателство:Техника
Страници:182
Корици:Меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Първа глава

Системният подход като метод на изследване............ 7
1.1. Обективни предпоставки за разпространение на системните изследвания ........................... 7
1.2. Историческо развитие на системните изследвания.......15
1.3. Същност на системния подход .................21
1.4. Относно възможността за формиране на теория на системния подход.............30
1.0. Място на системния подход в общата методология на науките ... 33

Втора глава

Логически основи на системния подход..............38
2.1. Евристични принципи в системния подход..........38
2.2. Роля на логиката в структурирането на евристичната дейност. . 43
2.3. Методи на експертните оценки в изследването на "слабоструктури-рирани" системи ......................48
2.3.1 Отношение на сравнимост. Принцип на съгласуване .....51
2.3.2 Експертизи и тяхното провеждане .............55
2.3.3 Тегловни коефициенти. Матрично представяне на оценките. 58

Трета глава

Системният подход и организационните системи за управление ... 75
3.1. Особености на прилагането на системния подход към организационните системи за управление ..............75
3.2. Системият подход и някои показатели за функционирането на организационните системи за управление. ..... 84
3.2.1. Ефективност на функциониране на системите........85
3.2.2. Устойчивост на системата към смущаващите въздействия ... 95
3.2.3. Чувствителност на системите към изменение на параметрите 104
3.3. Системният анализ — системен подход при решаването на проблеми 106
3.4. Системен подход при прогнозирането ............131
3.4.1. Интуитивни методи в научно-техническото прогнозиране. . . 135
3.4.2. Методи за екстраполация в прогнозирането ..... 141
3.5. Системният подход — решаващо условие за ефективна автоматизация на информационните процеси в организационните системи .................... 166
3.5.1. Същност на автоматизацията на информационните процеси в организационните системи. 170
3.5.2. Системният подход в автоматизацията на информационните процеси ..........................176
Заключение ..........................182

***
В тази книга е направен опит да се разкрият някои основни положения от същността на системния подход и да се покажат начините за неговото приложение към проблемите на системите за управление.

При изследването на системните характеристики в обекти с различна природа особено място е отделено на арсенала от логически средства. Описани са принципите на системния анализ и на системния подход към прогнозирането и автоматизацията на информационните процеси в системите за управление.

Книгата е предназначена за широк кръг от специалисти-инженери, математици, икономисти и др. , които се занимават с проблемите на управлението. Тя може да бъде използувани и при обучението и подготовката на управленските кадри.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначителни забележки към кориците.

1-Стемният-подход-и-неговото-приложение
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.