Проклятието на пречупения кръст

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-6-2019
  •  138

Автор:Е. Ръсел
Издателство:Отечествен фронт
Страници:244
Корици:Твърди
Година:1955
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Проклятието на пречупения кръст: Кратка история на нацистките военни престъпления - Е. Ръсел
Без скъсано или подчертавания с доста снимков материал.
ВЪВЕДЕНИЕ
И преди 1939 година съвременните войни между цивилизованите нации познават печални инциденти, равносилни на военни престъпления. В ранните етапи на Първата световна война германските войски извършиха по време на бързото си напредвайе към Париж множество изстъпления в Белгия и Франция. Градове и села бяха ограбени и опожарени, жени бяха изнасилени и невинни хора убити. Въпреки че тези престъпления бяха нещо повече от случайни прояви на тероризъм от страна на отделни военни части или отделни дивизии, те не бяха част от организирана терористична кампания, подготвена преди . избухване на военните действия и системно провеждана в изпълнение на заповеди.

Обаче през Втората световна война германците извършиха военни престъпления в невиждани дотогава размери. Тези престъпления бяха съставна част от нацисткото понятие за тотална война и бяха проведени“в изпълнение на предварително замислен и съгласуван план за тероризиране и ограбване населението на завзетите и окупирани територии и за изтребление на ония елементи от него, които биха могли да се смятат като най-враждебни към германските завоевания и към нацисткото господство.

Преди войната нацистите бяха създали в своята страна по „фюрерския принцип“ тирания, която почти няма равна на себе си в историята. Те насаждаха и поощряваха расова ненавист според принципа за „господарската раса“ с неговата крайна и неизбежна цел — световно господство. Те противопоставяха брат срещу брата, деца срещу родители, арийци срещу евреи. Те се стремяха да покварят цял един народ като тероризираха тези, които отказваха да бъдат покварени, и най-сетне ги хвърляха в концентрационни лагери.

Само когато си спомним какво бе направено в Гермайия между 1933 и 1939 г., можем да видим в истинската им перспектива престъпленията, извършени през войната в окупираните територии.
Подтискането на свободата на словото, включително свободата на печата, контролът над правосъдието, конфискацията на имущества, ограниченията на правото на мирни събрания, цензурата върху писмата и телеграмите, подслушването на телефонните разговори, въвеждането на казармен режим сред работничеството, лишаването от религиозна свобода — това са оковите, с които тиранинът обвързва своите поданици. Щом като Хитлер е имал толкова лошо мнение за „господарската раса“, чудно ли е, че той е смятал за нещо по-долно и от паразити народите от страните, поробени от неговите армии.

.'Няма спор, че целият германски народ не се предаде лесно и не възприе доброволно нацистката доктрина и програма. Иначе не би имало нужда от СС1, от службата за сигурност, не би имало и гестапо. Само чрез страх, изтезания, изгладя-ване и смърт нацистите премахнаха противниците на своя режим вътре в страната и само по този начин тези организации на подтисничество натрупаха опит и подготовка, които те по-късно приложиха в чужбина с такава педантичност и бруталност, която ги направи кошмар и бич за окупирана Европа.

Престъпленията, които са описани в тази книга, не са случайни ; това става очевидно от самите им размери. Поробването на милиони хора и тяхното отвличане в Германия, убийствата и изтезанията на военнопленниците, масовите екзекуции на граждански лица, разстрелването на заложници и затворници, както и „окончателното разрешение“ на еврейския въпрос — всичко това бе резултат на дълго подготвен план. Това беше доказано извън всякакво съмнение и самите германци дадоха неопровержими доказателства, които се съдържат в архивите, отчетите, описите, заповедите и други документи, всичките грижливо запазени, които паднаха в ръцете на съюзниците след капитулацията на германските' въоръжени сили в Европа.

Това излезе наяве, защото, когато използуваха военнопленници за непозволен труд, германците даваха отчет на съответната войскова формация ; когато грабеха, правеха точни описи на своята плячка ; когато избиваха евреи и други свои жертви в газови камери, изпращаха подробни доклади до Главното управление за сигурността на Райха; когато разстрелваха заложници, те обявяваха публично имената им в списъци за „назидание на другите“ ; когато провеждаха мъчителни и отвратителни експерименти върху затворените в концентрационните лагери, те си водеха подробни досиета Със същата бързина, с която извършваха тези престъпления,’ със същата характерна педантичност те събираха и подреждаха документални доказателства за тях.

Години преди това Хитлер беше писал в книгата си „Майн кампф : „По-силната раса ще изтласка по-слабите раси, тъй като жизнената необходимост в своята най-крайна форма ще срине глупавите прегради на така наречената хуманност на хората, за да даде път на хуманността на Природата, която унищожава слабите, за да даде място на по-силните.“ Това е законът на джунглите. Няма нищо чудно, че той донесе със себе си толкова нищета, мъчения, разрушения и смърт.

А как бяха осъществени тези престъпни планове ? Германското върховно командуване и Генералният щаб не могат да избягнат цялата отговорност за това.

Когато в 1933 г. старият маршал фон Хинденбург повика така внезапно и неочаквано Хитлер на власт, много хора от Германското върховно командуване и от Генералния щаб погледнаха високомерно на него. Но скоро след това повечето от тях станаха негови съучастници, а тези, които не сториха това, както Фон Фрич, бяха ликвидирани по типично безсрамен начин. Оттогава пълната тежест на пирамидата на германския офицерски корпус, начело с послушния военен лакей Кайтел, застана зад Хитлер. Тези хора го подпомагаха и поощряваха в планирането и воденето на агресивна война, както и в извършването на . военни престъпления и безброй престъпления против човечеството. Критични шушукания започнаха да се чуват по коридорите на германското военно министерство едва след като вълната на нацистките успехи започна явно да спада.

Международният военен съд в Нюрнберг за подвеждане под отговорност на главните германски военнопрестъпници отказа да обяви Генералния щаб и Върховното командуване за престъпни организации. Въпреки това в присъдата бе казано следното за тези хора :

„Те са отговорни в значителна степен за бедствията и-страданията, които изпитаха милиони мъже, жени и деца. Те опозориха почетното звание на войника и без тяхно-то военно ръководство агресивните амбиции на Хитлер и на неговите нацистки сподвижници биха останали книжни и безплодни. . .
Те бяха една милитаристична каста. . . . Мнозина от тези хора се погавриха с клетвата на войника за подчинение на военните заповеди. Когато това е в интерес на тяхната защита, те заявяват,^че е трябвало да изпълняват заповеди, а когато са поставени лице със лице със зверските престъпления на Хитлер, за които се доказва, че са извършени с тяхно знание, тогава казват, че са се възпротивлявали. Истината е, че те са участвували активно във всички тези престъпления, или мълчаливо са се съгласявали с тях, бидейки свидетели на извършването на по-големи и по-поразяващи престъпления от тези, които светът е имал нещастието да познае досега.“

Но главните оръдия на упражняваната от Хитлер тирания бяха ръководният кадър на нацистката партия, гестапото, службата за сигурност и СС.

Това бяха организациите, които провеждаха тия ужасни престъпления : масовите убийства в концентрационните лагери; убийствата и изтезанията на военнопленниците ; събиране на чуждестранни работници и използуването им за робски труд; инквизиционните разпити ; изтезанията и извършването на експерименти върху хора, използувани вместо животни.

В продължение на пет дълги години тези ужасни „черноризци“ начело с Хайнрих Химлер бяха надвиснали над окупирана Европа като черен облак, носещ неочаквана смърт.

Първата глава на тази книга описва произхода, установяването и организацията на тези формации, и присъщата им садистична жестокост.


1 шутцща^елн — въоръжени отреди на нацистката партия — Бел. ред.
20

1-Проклятието-на-пречупения-кръст

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.