Анатомия, физиология и хигиена на детето

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-6-2019
  •  258

ПРОДАДЕНА

Автор:Георги Ангелов, Величко Гатев
Издателство:Народна просвета
Страници:260
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Мн. добро
Анатомия, физиология и хигиена на детето: Учебник за учителските институти за детски учителки - Георги Ангелов, Величко Гатев

ПРЕДГОВОР
Учебникът е написан за студентите от институтите за детски учителки, бъдещи възпитателки в детските ясли и градини. Това определя неговата основна задача: да даде необходимите познания за строежа и функциите на детския организъм, които да послужат като научна основа в работата на бъдещия педагог при отглеждане, обучение и възпитание на детето от ранната и предучилищната възраст.

В учебника са разгледани основните въпроси от анатомията, физиологията и хигиената на децата от д до 7-годишна възраст. Структурата е застъпена дотолкова, доколкото е необходимо да се разбере функцията, а функцията е описана по такъв начин, че да послужи като основа за разбиране и обосноваване на хигиената и възпитанието на детето. Периодите на вътре утробното развитие и на училищната възраст са засегнати съвсем слабо и то само там, където е било необходимо да се допълнят и разяснят някои общи закономерности на развитието. Тъй като кърмаческата възраст през последните години почти отпадна като обект на детските заведения, някои въпроси от хигиената на тази възраст са изпуснати съзнателно. Застъпени са бегло и някои въпроси от областта на медицината, предимно с оглед профилактиката на заболяванията и ограничаване разпространението на заразните болести. По тези въпроси детската учителка трябва да бъде добре ориентирана, за да може да оказва навременна ефикасна помощ на лекаря. Широкият диапазон от факти, които трябваше да бъдат включени в един твърде ограничен обем на учебника, беше основната трудност, която стоеше пред нас. Същевременно липсата на такова ръководство, профилирано за детската възраст, ни лиши от възможността да използуваме опита и умението на други автори.

Във връзка с ясно очертаните перспективи за решително разширяване на мрежата от детски заведения у нас през близките години все повече млади хора ще бъдат насочвани към благородната професия на възпитателя. Децата, отглеждани в детските ясли и градини, прекарват повече време с педагога, отколкото с родителя. Педагогът трябва да замести родителя и да даде на детето това, което родителят не знае и не може да му даде. Ако родителската обич не може да се замести напълно от никого, то знанията на педагога му дават възможност да замести напълно родителя при създаване оптимален режим на живот на детето. Педагогът трябва да притежава достатъчно умение, тактичност и настойчивост, за да бъде полезен на тези, които в най-голяма степен заслужават това. Този, който е посветил своя живот на един от най-важните проблеми на нашето социалистическо общество — възпитанието на децата, има моралното задължение да се подготви да бъде достоен за това. Няма да бъде пресилено, ако кажем, че детето може да бъде научено на всичко, стига да има кой да го научи!

Предлаганият учебник навярно не е лишен от недостатъци и ние ще бъдем благодарни на всеки, който би ни помогнал да ги избегнем при едно евентуално следващо издание.

Накрая бихме желали да изкажем благодарност на зае. редакция "Биология" при издателство "Народна просвета" И. Яков и на редактора В. Рускова за помощта, която ни оказаха при дооформянето и издаването на ръкописа.

Авторите

2-Анатомия-физиология-и-хигиена-на-детето
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.