Актуални проблеми на международното олимпийско движение

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  31-5-2019
  •  157

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:345
Корици:Твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: о
Неизползвана книга - като нова.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор ; . . . 5
Олимпийското движение днес А. Солаков 7
Идейно-етичното наследство на Пиер дьо Кубертен Р. Петров .... 26
Обществено-икономическите системи и развитието на олимпийското движение Н. Петрова 45
Олимпизмът като високо естетикоетическо постижение на античния свят и развитието на олимпийските идеи в светлината на съществуването на социалистическата общност . П. Нонев 66
Навлизането на олимпийското движение и олимпийските игри в социалистическа епоха на развитие В. Цонков 87
Научно-техническият прогрес и олимпийският спорт Хр. Меранзов . . 96
Пътят на физическата култура и спорта в СССР —- въплъщение и тържество на идейните и моралните принципи на олимпийското движение П.. Божев 111
Приносът на олимпийското движение за укрепване на световния мир В. Филева 124
Националните олимпийски комитети и техните обединения — опора на международното олимпийско движение Н. Андонов 142
Диалектико-материалистическата философия — научно-методологична основа на олимпизма Н. Попов 165
Социално-психологически механизми на въздействие на съвременните олимпийски игри върху личността Ф. Генов 193
Основни принципи на сътрудничеството на МОК, НОК и МСФ с правителствения комитет за физическо възпитание и спорт при ЮНЕСКО
Д. Харалампиев 210
Културата на спортиста и обществото Н. Лекарска 233
Олимпизмът и високите спортни постижения Цв. Желязков 246
Олимпийското движение и развиващите се страни. Д. Харалампиев . . 261
Борбата срещу антикомунизма и антисъветизма в съвременното олимпийско движение С. Недялкова 314
Възможни ли са европейски игри Н. Георгиев 325

1-Актуални-проблеми-на-международното-олимпийско-движение
Категория › Спорт

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.